Enhedsliste-ros til Daniel Prehn

Alle nye P-pladser i Roskilde bliver fremtidssikret. Det besluttede Byrådet d. 27. november. Beslutningen markerer et skifte i kommunens planlægning. Et skifte, som er en vigtig delsejr i klimakampen. Det handler om planlægning, der tilgodeser el-biler ved at sikre lademulighed i forbindelse med fremtidigt nyanlagte P-pladser.

For en lille måned siden tog vi i Enhedslisten med afsæt i Klima- og Miljøudvalget (KMU) initiativ til drøftelser om fremme af elbiler, herunder forberedelse af P-pladser med lademulighed. Dengang sendte Daniel Prehn, formand for Plan- og Teknikudvalget (PTU) positive signaler. På Byrådsmødet i november kom en håndfuld lokalplaner til behandling. Planer, hvor det ville være hensigtsmæssigt at lade hensynet til el-bil-lademuligheder indgå. Planer, der ville blive behandlet, før drøftelserne i KMU var færdige.

Enhedslisten og Venstre stillede derfor forslag i Økonomi Udvalget (ØU) om etablering af lademuligheder for el-biler. Daniel Prehn fulgte inden Byrådsbehandlingen op med et ændringsforslag med en blød hensigtserklæring om at forberede lademuligheder.

På Byrådsmødet blev det en længere, men bestemt ikke kedelig debat. Enhedslisten stillede på egne og Venstres vegne ændringsforslag om at sikre fremtidige P-pladser med lademulighed til el-biler. Dette forslag blev forbilledligt hurtigt grebet af Daniel Prehn, der fremsatte en ændret udgave af sit eget forslag. En ændring, der til fulde opfyldte forslaget fra Enhedslisten og Venstre. Daniel Prehns ændrede forslag blev herefter vedtaget af 29 byrådsmedlemmer fra Ø, V, A, B, C og O, samt løsgængeren Pierre Kary. (Liberal Alliance stemte imod, SF var ikke tilstede).

Stor tak til Venstre for samspillet. Og ikke mindst en stor tak til Daniel Prehn for at have grebet bolden i luften og bragt det politiske spil til en hurtig afgørelse og sejr for el-biler og klima.

Birgitte Baktoft
Enhedslistens medlem af Klimarådet for Roskilde Kommune