Budget 2018: Alvorlige mangler og skæve prioriteringer

Enhedslisten er ikke med i aftalen om Roskildes budget for 2018. På byrådsmødet den 30. august, hvor forslaget blev førstebehandlet, holdt Henrik Stougaard denne ordførertale. Talen angiver hovedpunkterne i vores holdning. I den efterfølgende debat blev det uddybet med specifikke indlæg fra hvert af de tre byrådsmedlemmer.

Der er et mønster som gentager sig ved de årlige budgetbehandlinger. Et mønster med mere eller mindre euforisk lovprisning af budgettet fra dem, der deltager i forliget. Mens de af os der ikke er med, mener at lovprisningen er generelt uberettiget og på visse punkter klart uden dækning i virkeligheden.

HVOR MEGET budgettet indholdsmæssigt kommer til at leve op til enten lovprisningerne eller ned til kritikken; det får vi at se efter kommunalvalget. Det bliver det nyvalgte byråd, som får opgaven med at udmønte det endeligt vedtagne budget i praksis.

Det budget vi i dag har på dagsordenen til den første foreløbige behandling, det er resultatet af en forhandling. En forhandlingsproces der denne gang har været tilrettelagt på en måde, så vi i EL har oplevet den som både konstruktiv og inddragende. Ros til borgmesteren for det. Det var faktisk så positivt, at vi fra Enhedslisten fredag eftermiddag havde opfattelsen af, at vi var med til at indgå et stort budgetkompromis mellem alle byrådets partier. Kort efter overtog Venstre imidlertid den reelle styring af forhandlingerne, og derefter kørte gentagne runder, hvor enkeltforslag at blive taget ud, andre blev beskåret og nye ting indføjet. På det tidspunkt stod Enhedslisten af.

Det vi er stået af overfor, er alvorlige mangler og skæve urimelige prioriteringer.

Manglerne falder især på tre områder:

  • Alt for svag indsats på socialområdet generelt. Eksempelvis utilstrækkelig svag indsats overfor kontanthjælpsramte.
  • Åbenlys tilbagegang på klima/miljø området. Eksempelvis sker der mere end en halvering af indsatsen mht. vindenergi.
  • Mangel på rettidig indsats på skole og børneområdet generelt. Eksempelvis en så utilstrækkelig opjustering af skoleressourcerne, at vi ikke kan sikre geografisk lighed i kommunen mht. Undervisningskvalitet, inklusionsindsats og arbejdsbelastning for de ansatte. Samtidig er der ikke skyggen af læreraftale i budgetforliget. (Hvilket vi nu kan se, at Venstre hoverer over i lokalpressen).

Desuden har flertallet tilvalgt en række elementer fra ”sparekataloget”, der er klart uacceptable. Et eksempel er ”§ 108-besparelsen” på botilbud for udviklingshæmmede.

Endelig er vi uenige i en række af nye udgiftskrævende valg, som flertalspartierne har foretaget. Fra Enhedslisten ønsker vi at foretage en anden prioritering. Generelt finder vi, at der i flertalsbudgettet er fravalgt alt for meget af driftsaktiviteterne på bekostning af ekstra anlægsaktivitet. Dermed er flertalsbudgettet blevet rykket så meget væk fra det før omtalte balancekompromis, at der ikke længere er indbygget en troværdig kompensation for de (25 mio.) indbagte forhåndsbesparelser. En sådan kompensation var og er en forudsætning for Enhedslistens deltagelse.

Afslutningsvist vil vi fra Enhedslisten udtrykke anerkendelse for det politiske håndværk, som partierne Venstre og Konservative har praktiseret denne gang. I har virkelig fået sat fodaftryk over det meste af budgettet. Det er dybt deprimerende for de borgere i kommunen, der har behov for den støtte fra fællesskabet, I har fjernet eller reduceret. Men betragtet isoleret som politisk håndværk, er det ret stærkt og elegant udført.

Under forhandlingerne blev det på et tidspunkt klart at Socialdemokratiet ville vælge Venstre, hvis de blev tvunget til at skulle vælge mellem Enhedslisten og Venstre. Kort efter fremprovokerede Venstre dette valg og overtog derefter reelt styringen i resten af forhandlingerne.

Og den hidtil enlige konservative fortjener anerkendelse for sin udnyttelse af C-F-B-valgforbunds-aftalen i kombination med disse budgetforhandlinger. Med det passerede har han tydeligvis opnået FUNKTIONELT at have en konservativ byrådsgruppe på tre medlemmer.

– Så: Der bliver virkelig hårdt brug for et meget aktivt EL fremover, og vi påtager os opgaven. Det gør vi blandt meget andet ved at påvise, at der er langt bedre valgmuligheder end det foreliggende budgetforslag: EL vil fremlægge et fuldt alternativt budget, med samme budgetbalance som flertalsbudgettet. Det vil vi gøre i god tid inden budgettets 2. behandling.

Til aller-sidst har vi en stor tak til høringsparter og aktive borgere for de input, vi har fået i budgetprocessen frem til nu. Og tak til forvaltningen for en altid grundig og hurtig servicering af processen.