A-byrådsflertal modarbejder regeringsgrundlaget

Vores relativt nye A-mindretalsregering bygger på et forståelsespapir der er aftalt med de tre støttepartier radikale, SF og Enhedslisten. Det er et papir der giver løfter om en progressiv retning for vores fælles velfærd. Når man så ser på det budgetforlig, som A-byrådsgruppen i Roskilde har valgt at indgå med (pt.) først og fremmest DF, så skulle man ikke tro, at regeringen og det lokale absolutte 16 mandaters A-byrådsflertal tilhørte samme parti. Det lokale budgetforlig går nemlig på alle områder i den stik modsatte retning af forståelsespapiret, og det endda i meget kraftig grad.

Lad mig tage Skole og Børneudvalget (SBU) som eksempel. Først og fremmest fordi hele børneområdet af alle er anerkendt som et meget vigtigt område. Mangel på ‘rettidig omhu’ på dette område kommer til at hævne sig efter få år, både menneskeligt og samfundsøkonomisk.

 

Forståelsespapiret mellem den socialdemokratiske regering og Enhedslisten, SF og de Radikale angiver højt profileret udviklingsretning ’Danmark skal være verdens bedste land at være barn i’. Heri kan man læse mange fornuftige ting. Herunder at daginstitutioner og folkeskolen generelt skal opprioriteres. Blandt andet siger papiret at personale-normeringerne i daginstitutionerne skal sættes op til de såkaldte minimumsnormeringer, og at folkeskolen generelt skal styrkes.

Dette er i skærende kontrast til det man i det lokale absolutte A-byrådsflertal har besluttet at gøre ved SBU-området, for det omfatter blandt andet: Flere elever i hver klasse i folkeskolen. Nedskæringer i folkeskolens specialindsats. Besparelser på IT-undervisningmidler. Færre kontaktpersoner. Forhøjelse af forældrebetaling i SFO og klub. Kraftig forøgelse af forældrebetaling for maden i daginstitutioner. Flere årlige lukkedage, og indskrænkninger i åbningstiden (begge dele giver reelt normeringsnedsættelser). – I alt nettonedskæringer på SBU-områdets løbende drift på 18 mio kr. årligt, fra og med år 2020.

 

Men er dette så ikke noget man tvunget til af ’en barsk lokal økonomisk virkelighed’. – Nej, det er et lokalt politisk valg, som er truffet i og af den A-byråds-gruppe, som har absolut flertal i byrådet ! Skulle man være i tvivl herom så har Enhedslisten i dag indleveret et af forvaltningen gennemregnet alternativt budgetforslag, der dokumenterer dette. Enhedslistens budgetforslag undgår nedskæringerne på SBU’s område (og tilsvarende for alle øvrige udvalgsområder), og rummer til gengæld de mest presserende udvidelser som blandt andet forståelsespapiret peger på behovet for: Indførelse af minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. Øget støtteindsats for truede børn og unge. SFO-takster sænkes, så tilskudsniveau svarer til fritidshjemsregler. Løft af folkeskolernes inklusionsindsats / undervisningskvalitet. Fremme af kortere skoledage. Bedre rengøringsniveau i folkeskolerne / genindførelse af årlig hovedrengøring.

 

Dette er budgetudvidelser for i alt knapt 50 mio kr, og det blot på SBU’s område. Hvordan kan Enhedslisten finansiere et sådant budget, uden at bunden går helt ud af kommunekassen ? – Jo, vi udnytter mulighederne fuldt ud med hensyn til de grundskatteforhøjelser, som A-byrådsgruppen godt nok forsigtigt har pillet lidt ved, men ikke rigtig turdet bruge for alvor. På trods af statslige sanktioner de første år, giver dette nemlig en så stor indtægtsforøgelse, at bundlinjen i Enhedslistens budgetforslag hvert af de fire overslagsår lægger 30 mio kr mere i kassen end det nuværende A-budgetforslag.

 

Den 23.10. har økonomiudvalget 2. behandling af budgettet. Dette følges op af byrådets 2. og endelige budgetbehandling den 30.10. – Så kære socialdemokrater, I HAR tid og mulighed for at ændre jeres budget til noget der harmonerer med jeres egen regerings forståelsespapir.

 

_ _ _

 

Henrik Stougaard, Byrådsmedlem for Enhedslisten

Næstformand i Økonomiudvalget og medlem af Skole og Børneudvalget, Klima og miljøudvalget samt Erhvers og Vækst-Udvalget