Affalds-sortering udvides med plast

Klima og Miljøudvalget får til opgave, i samarbejde med udvalgets embedsfolk, snarest muligt at forberede en sag til byrådsbeslutning om rammer og tidspunkt for igangsætning af en affaldssorteringsordning, der omfatter frasortering af plast.

Læs mere om denne og andre sager fra byrådet i det seneste nummer af vores Kommunalpolitiske Nyhedsbrev