Et fællesskab for alle

Der skal være plads til alle – i hele Roskilde kommune, og fællesskabet tilhører os alle, uanset økonomiske muligheder, etnicitet eller andre forskelligheder. Alle mennesker er forskellige, og alle har ret til og skal have mulighed for at trives i sociale og kulturelle fællesskaber. Enhedslisten vil arbejde for, at Roskilde Kommune bliver kendt som en kommune, der behandler alle sine borgere med den respekt og ligeværdighed, de fortjener.

Sammenlignet med de fleste andre af landets kommuner er Roskilde økonomisk velstillet. Det skal vi udnytte til at sikre et godt serviceniveau for os alle og gode arbejdsvilkår for medarbejderne. Det er en dårlig investering at gennemføre en lang række besparelser på velfærden for at polstre kommunekassen ud over Indenrigsministeriets anbefalinger. Det har alle andre partier end Enhedslisten har gjort i de seneste års budgetter. Roskilde kommune har f.eks. sparet voldsomt på ældreområdet. Det kan vi ikke være bekendt.

Først og fremmest vil vi sikre et godt serviceniveau for borgerne og gode arbejdsvilkår for medarbejderne. For Enhedslisten er ”ansvarlig økonomisk politik” ikke gjort med økonomisk balance alene. Det er først ansvarlig økonomisk politik, når også solidariske principper for byrdefordelingen, det sociale serviceniveau samt miljø og klima er på plads.

Det vil vi:

  • Mere velfærd, bedre miljø, mere demokrati.
  • Mere indflydelse til lokalråd, landsbyråd, boligbestyrelser m.m.
  • Helhedsorienteret og kvalificeret støtte og rådgivning ud fra den enkeltes behov, når man mister fodfæste, arbejde eller forsørgelsesgrundlag.
  • Kommunikation med borgerne på et sprog, man kan forstå.

Fagbevægelsen skal inddrages om faglige forhold, ansatte i kommunen skal høres i sager om deres vilkår.