Arbejdsgivertale til 1. maj – nej vel?

Heino Knudsen er socialdemokratisk formand for Sjællands Regionsråd, og som sådan repræsentant for regionen som arbejdsgiver. Han har støttet Danske Regioners lockout af de ansatte og burde derfor ikke optræde på et 1. Maj-arrangement. I skrivende stund er det en mulighed, at han kan komme til at stå som modpart i en strejke/lockout på det regionale område.

Enhedslisten har i 1. maj-udvalget forsøgt at ændre programmet, så Heino Knudsen ikke taler, men forgæves. Bo Viktor Jensen fra FOA argumenterer i Roskilde Avis med, at Heino Knudsen er inviteret, fordi han står i spidsen for en beslutning om en lægebemandet skadestue hele døgnet på skadestuen på Roskilde Sygehus. Men for det første har det jo intet med overenskomst-forhandlingerne at gøre, og for det andet er det svært at se, hvorfor en socialdemokratisk politiker skal have æren for en beslutning, som blandt andet Enhedslisten længe har kæmpet for.

Tidligere har fagbevægelsens 1. maj-arrangement i Roskilde markeret en bredde, hvor alle tre arbejderpartier har optrådt med talere. Men det har man valgt ikke at gøre i år.

Alt i alt må vi på denne baggrund konkludere, at Enhedslisten i år ikke kan anbefale LO-fagforeningernes 1. majmøde. Vi afholder vores eget 1. morgenmøde på Kildegården kl. 9.00-11.30, hvor alle er velkomne. Der er øko-morgenmad, fællessange, musik og socialistiske taler – men ingen arbejdsgivere.