Affaldssortering begynder i vuggestuen

For de, der er børn i dag, der vil affaldssortering blive normen. En dag vil de måske undre sig over, at far og mor ikke altid har sorteret og så må vi jo se, om vi kan finde på et godt svar til den tid. Nu er vi godt i gang, så mangler vi bare at vores byrådspolitikere får taget endnu et skridt i den rigtige retning, så vi får inkluderet plastiksortering i ordningen. Man kunne jo begynde i vuggestuen.  

Hjælp og forebyggelse til børn med angst og psykisk sygdom

Dette vigtige og komplicerede område kræver, at vi alle tænker – og arbejder godt og konstruktivt sammen!
Her peger Anna Bondo Nielsen på to ting, som har stor betydning. Den første handler om at løse behovet for hjælp her og nu. Den anden handler om forebyggelse. Begge dele kan vi gøre bedre – hvis vi vil!