Byrådet vil suspendere 225 timersregel

Et enigt økonomiudvalg i Roskilde bakkede i dag op om et forslag, fremsat af Enhedslisten, SF og Radikale, om at kommunen hurtigst muligt skal rette henvendelse til regering og folketing med en kraftig opfordring til, at også 225-timers reglen suspenderes.

Kommuneplan 2019

”Der er en række områder, hvor Enhedslisten og byrådsflertallet har forskelligt syn på udformningen af og retning for Roskildes kommuneplanlægning. Det skriver Enhedslisten i en mindretalsudtalelse i forbindelse med høring om Roskilde Kommmuneplan 2019, som foregår frem til 16. februar.