Betalingsparkering kommer på budget-dagsordenen

I forbindelse med kommunens 2019-budget foreslår EL, at der indføres betalingsparkering
i Roskilde By i 2019. Betalingsparkering er ellers et emne som nogle af byrådets partier
hidtil ikke har kunnet lide at tale om, men det kommer de altså til nu.
Indvielsen af Roskildes første P-hus udgør en rigtig god anledning til at starte med P-
betaling i Roskildes bymidte.
Det er naturligvis en forudsætning at Roskilde kommune ved gennemførelsen bygger på
de erfaringer der er indhøstet i andre kommuner. Nogle steder har det været en kikset
opstart og andre steder har man oplevet en succes stort set med det samme. Sidstnævnte
erfaringer peger på et enkelt og gennemskueligt system.
Der foreligger fra forvaltningen (fra tidligere år) et par gennemregnede scenarier om
indførelse af betalings-P i Roskildes bymidte. Det vi foreslår gennemført, er et scenarie der
egentlig skulle give 10 mio. kr. i kassen årligt, men pga. en lovændring der er gennemført
for nylig, vil staten inkassere ca 8 mio. heraf, så der kun er omkring 2 mio. kr. tilbage i
kommunalt provenue.
Alligevel vil det være en rigtig god forretning for kommunekassen. Betalings-P virker
nemlig regulerende for folks parkeringsvaner, på en måde så byen vil kunne spare en del
fremtidige parkeringsanlæg, samtidig med at der bliver større tilgængelighed.

På vegne af EL’s byrådsgruppe
Henrik Stougaard