Børn og unge – en investering i fremtiden

Vores børn skal rustes til en fremtid, hvor de kan indgå i et demokratisk samfund. Daginstitutioner, skoler og fritidstilbud skal løfte den opgave. Det kræver gode fysiske rammer, veluddannet personale og ordentlig tid til at løse opgaven.

Roskildes daginstitutioner har en personalenormering, der ligger under landsgennemsnittet, og i år stiger SFO-taksten med 300 kr. om måneden. Det er ikke i orden, og derfor arbejder vi aktivt både for bedre normeringer og for mindre brugerbetaling i SFO og daginstitutioner.

Folkeskolen danner rammen for det fællesskab, hvor alle børn deltager på lige fod. Det skal vi værne om. Folkeskolerne i Roskilde skal være så attraktive, at andelen af elever i privatskoler er blandt landets laveste. Kvaliteten er afhængig af lærernes arbejdsvilkår. Derfor har vi igen og igen foreslået en lokalaftale med lærerne. Desværre er det blevet stemt ned af Socialdemokratiet og de borgerlige.

Det vil Enhedslisten:

  • Tilstrækkeligt og veluddannet personale i daginstitutioner, skoler og SFO, så man kan tage hånd om alle børn – også dem, der har særlige behov.
  • En arbejdsaftale med lærerne og en bedre fordeling af ressourcerne mellem kommunens skoler, så skolerne får lige mulighed for at løse opgaven tilfredsstillende.
  • Prisen for daginstitutioner, SFO og klub skal sænkes, så alle familier får reel adgang til tilbuddene. På sigt skal disse tilbud være gratis.
  • De lange skoledage skal afkortes til fordel for en bedre kvalitet af undervisningen.
  • Skoler og biblioteker i de små landsbysamfund er kulturelle og sociale samlingspunkter. Vi siger nej til lukninger og mere centralisering!

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

12 − 4 =