Det gode børneliv

Skolerne i Viby, Dåstrup, Jyllinge og Vor Frue har været en voldsom proces igennem med de strukturændringer (besparelser), der blev vedtaget i 2018-2019 uden Enhedslistens støtte. Der bør ske en grundig evaluering af, hvad det har betydet økonomisk og fagligt – og rettes til derefter.

Vi skal lære af “corona-erfaringerne” med kortere skoledage og mere sammenhængende undervisning – mere overskud og tryghed blandt børnene grundet færre voksenskift og større frihed til tilrettelæggelse af undervisning.

Den kommunale vejledning af unge bør styrkes, blandt andet med muligheder for brobygning til alle ungdomsuddannelser og en særlig opmærksomhed på erhvervsuddannelserne som et attraktivt valg.

Nogle børn og unge lever under vilkår, som kan medføre omsorgssvigt, ensomhed og lavt selvværd. Nogle lider af psykiske problemer og angst. Skoler og institutioner skal have handleplaner, når man bliver opmærksom på et barn med mistrivsel, psykisk lidelse eller angst, så alle børn og forældre bliver mødt med respekt og hjælpsomhed i situationen og i forløbet.

Det vil vi:

Tilstrækkeligt og veluddannet personale i daginstitutioner, skoler og SFO, som sikrer en tryg og udviklende hverdag for alle børn.

Højst 22 børn i hver skoleklasse.

1 voksen pr. 3 børn i vuggestuer.

1 voksen pr. 6 børn i børnehaver.

Støtte – tidligt og grundigt – til børn og unge, som har brug for særlig hjælp.

Ned med prisen for daginstitutioner, SFO og klub. På sigt skal disse tilbud være gratis.

Gode fysiske rammer og et miljø, der skaber gode muligheder og vaner i forhold til mad, bevægelse, leg, musik og kultur.