Borgerdrevne forslag

Byrådet besluttede  på sit møde d. 29. september at  iværksætte muligheden for Borgerdrevne forslag.

Enhedslisten stillede forslaget i foråret og Radikale, SF og S meldte sig, som med-forslagsstillere.

Der er tale om et to-årigt forsøg og det ER trådt i kraft.

For at få behandlet et forslag, skal der samles støtte fra 1500 borgere, herefter bliver forslaget forberedt af forvaltningen og sættes på byrådets dagsorden.

Decideret ulovlige forslag vil blive afvist og forslag, der tidligere har været behandlet af byrådet, kan ikke kræves genbehandlet.

Om forsøget skal gøres permanent afgøres om to år.