Budget uden grønthøster-besparelser

25 mio. kr. skæres der i den kommunale forvaltning. Hvert år. Det lyder utroligt, men det er et økonomisk princip vedtaget af et bredt flertal af byrådet. Nedskæringerne gennemføres som grønthøsterbesparelser. Politikerne tager ikke stilling til, hvor der skal ske konkrete forringelser – det er op til forvaltningen selv at finde dem. Det siger sig selv, at vi i Enhedslisten aldrig nogensinde har støttet det princip.

Når man lytter til motiveringen for år for år at spare yderligere 25 millioner kr., kan man få indtryk af, at fedtet driver ned af væggene i Roskilde kommune. At de ansatte på det nærmeste sidder på hænderne.

Men vent lige et øjeblik! Hvem er egentligt de ansatte, som udgør ”forvaltningen”? De over 6000 ansatte i Roskilde kommune varetager en række vigtige funktioner, som vi alle er afhængige af. De er pædagoger, de er sagsbehandlere, de lapper vores veje, de underviser i folkeskolen, de plejer Roskildes natur, de hjælper vores ældre på plejehjemmene, de arbejder med integration, de behandler byggesager, de arbejder med kultur, de servicerer det lokale erhvervsliv, de arbejder på bibliotekerne… og meget meget mere.

Medarbejderne fortjener ordentlige arbejdsvilkår. Vi lytter nøje, når vi mødes med lokale Tillidsrepræsentanter, der fortæller os om større arbejdspres og stigende frustrationer over ikke at kunne levere den service, som de med deres store indsats og faglige stolthed gerne vil kunne levere.

Vi havde gerne set en opnormering på en række områder – for der er brug for det. Det lykkedes ikke. Alligevel er vi stolte over, at vi til budgetforhandlingerne i år er lykkedes med at få fjernet de evindelige nedskæringer på 25 millioner kroner.

 

Med venlig hilsen

Anna Bondo Nielsen og Jonas Paludan, medlemmer af Roskilde Byråd for Enhedslisten