Byrådet vil suspendere 225 timersregel

Et enigt økonomiudvalg i Roskilde bakkede i dag op om et forslag, fremsat af Enhedslisten, SF og Radikale, om at kommunen hurtigst muligt skal rette henvendelse til regering og folketing med en kraftig opfordring til, at også 225-timers reglen suspenderes.
Suspensionen skal ske i samme periode, som rådighedsforpligtelsen for andre grupper er sat ud af kraft.
Nu må vi bare håbe, at der bliver lyttet på Christiansborg.

Enhedslisten arbejder for, at kontanthjælps-modtagere og andre udsatte grupper kommer med på dagsordenen, når der snakkes om “hjælpepakker” i forbindelse med coronakrisen. Vi vil slås for, at de bliver hjulpet på lige fod med alle andre. Læs mere om dette og andre sager i vores seneste kommunalpolitiske nyhedsbrev.