Byrådsarbejdet 2020

Den årlige oversigt over vores arbejde i byråd og udvalg er lidt anderledes denne gang. På grund af dels sygdom og dels stor arbejdsbyrde i byrådsgruppen er det baggrundsgruppen, der har sammenfattet
oversigten. Der er medtaget sager som vi i byrådet har ofret særlig interesse og opmærksomhed. Nogle forslag har vi selv været initiativtager på, andre i samarbejde, og ikke så sjældent har vi været mere eller mindre alene om at gå imod nedskæringer.
Som altid har indsatsen været et samspil mellem aktiviteter i byen, fra bevægelser, fra Enhedslistens
medlemmer og organisation og så det arbejde, som Henrik Stougaard og Susanne Lysholm har udført
i byråd og udvalg. Efter bedste evne har vi formidlet indsatsen gennem vore s hjemmeside, Facebook
og den lokale presse.

Læs hele beretningen!