Enhedslistens poster i byrådets udvalg mv.

Enhedslistens poster i byrådets udvalg, samt øvrige kommissioner, nævn, udvalg og råd
Byrådets udvalg:

 • Klima- og Miljøudvalget: Jonas Paludan
 • Plan- og Teknikudvalget: Jonas Paludan.
 • Beskæftigelses- og Socialudvalget: Susanne L. Jensen.
 • Skole- og Børneudvalget: Henrik Stougaard.
 • Økonomiudvalget: Henrik Stougaard.
 • Udvalget for Folkeskolereformen 2014-2015 (§ 17.4.): Henrik Stougaard.

Andre udvalg mv.

 • Center for Specialundervisning: Anna Bondo Nielsen
 • Gymnasiebestyrelse Himmelev: Torben Ankjærgaard.
 • Handicaprådet: Susanne L. Jensen
 • Hegnssynene (nord og syd):
  Nord: Peder Pedersen, med Hermand Pedersen som suppleant.
  Syd: Peder Pedersen, med Hermand Pedersen som suppleant.
 • Jyllinge Hallens Bestyrelse: Michael Larsen
 • Klimarådet: Formandspost (KTU’s formand er født formand her): Jonas Paludan
  Et yderligere menigt medlem: Lucia Carriere
 • Kildehuskollegiets bestyrelse: Lucia Carriere
 • Kommunernes Landsforenings Delegeretmøde:
  Jonas Paludan med Susanne L. Jensen som suppleant.
  Henrik Stougaard med Susanne L. Jensen som suppleant.
 • Bestyrelsen for VEKS: Jonas Paludan med Henrik Stougaard som suppleant.
 • Roskilde Frivilligcenter: Susanne L. Jensen
 • Roskilde Museum: Henrik Stougaard
 • Roskilde Musiske Skole: Henrik Stougaard
 • Valgbestyrelsen: Henrik Stougaard med Jonas Paludan som suppleant
 • Ungdommens Uddannelsesvejlednings bestyrelse: Susanne L. Jensen med Henrik Stougaard som suppleant
 • Ungdomsboligerne Roskilde Hviles bestyrelse: Jørgen Berger Aafalk
 • Vikingeskibsmuseets bestyrelse: Henrik Stougaard