Byrådsgruppen – nu og før

Enhedslisten har tre medlemmer af Roskilde Byråd.

      

Anna Bondo Nielsen er medlem af Økonomiudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Birgitte Baktoft er medlem af Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Jonas Paludan er medlem af Klima- og Miljøudvalget.

Desuden sidder Anna, Birgitte og Jonas med i forskellige råd og nævn som repræsentanter for Enhedslisten. Se listen her!

Kontakt til Anna, Birgitte og Jonas

Kommunalvalget 2021

Ved kommunalvalget 16. november gik Enhedslisten frem med 764 stemmer, vandt et mandat og fik i alt 8,9 procent af stemmerne. Vi opstillede i alt 26 kandidater på partiliste med Anna Bondo, Birgitte Baktoft, Jonas Paludan og Danny Nielsen på de første fire pladser i nævnte rækkefølge.

Kommunalvalget 2017

Ved kommunalvalget 21. november gik Enhedslisten tilbage med 753 stemmer, mistede et mandat og landede på 7,2 procent. Henrik Stougaard og Susanne Lysholm Jensen blev valgt for Enhedslisten.

Henrik Stougaard og Susanne Lysholm Jensen

3.560 vælgere stemte på Enhedslisten. Tilbagegangen betød, at vi mistede et af de tre mandater, vi vandt i 2013. I procentpoint var tilbagegangen på 1,9 procent.

Det bedste resultat fik vi i Bymidten med 12,4 procent, og i Trekroner, hvor vi blev næststørste parti med 12,3 procent og kun tabte 7 stemmer. Kun på to valgsteder var der fremgang, i Gadstrup og Dåstrup med hhv. 3 og 9 stemmer.

Enhedslisten opstillede i alt 27 kandidater på partiliste med Henrik Stougaard, Susanne Lysholm Jensen, Anna Bondo Nielsen, Jonas Paludan og Sylvester Schwartz på de første fem pladser (i nævnte rækkefølge).

I alt 2.277 vælgere stemte personligt på en af vores 27 kandidater.  Topscorer blev Anna Bondo Nielsen med 738 stemmer, mens Henrik Stougaard fik 380, Jonas Paludan 332 og Susanne Lysholm Jensen 327 stemmer.

1.283 vælgere afgav deres stemme på liste Ø, dvs. stemte på Enhedslisten, men ikke på en bestemt person. De stemmer gik til kandidaterne i den rækkefølge, som de var opstillet på partilisten, og derfor blev Henrik Stougaard og Susanne Lysholm Jensen valgt.

I foråret 2021 ønskede både Henrik Stougaard og Susanne Lysholm Jensen at udtræde af byrådet. Det betød, at deres pladser blev overtaget af Anna Bondo Nielsen og Jonas Paludan hhv. 1. marts og 1. maj 2021.

Kommunalvalget 2013

Ved kommunalvalget den 19. november 2013 fik Enhedslisten 4.313 stemmer, svarende til 9,1 procent. Det var en fremgang på 6,3 procentpoints.

Det bedste resultat fik vi i Trekroner, hvor vi med 16,6 procent blev næststørste parti. På valgstederne i Roskilde by og Æblehaven fik vi omkring 12 procent. Dårligst gik det i Jyllinge med 4-5 procent. Alle steder var der dog tale om en markant fremgang i forhold til valget i 2009.

Jonas Paludan
Jonas Paludan

De tre kandidater fra Enhedslisten, som blev valgt, var Jonas Paludan (foto til venstre, 583 stemmer), Henrik Stougaard (651 stemmer), og Susanne Lysholm Jensen (272 stemmer). Enhedslisten havde på en generalforsamling opstillet disse tre på de første pladser. Kandidatlistens nummer fire, Torben Ankjærgaard, fik 97 stemmer, og nummer 5, Anna Bondo Nielsen, 678 stemmer. Jonas Paludan var formand for det nyoprettede Klima- og Miljøudvalg.

Jonas Paludan var formand for det nyoprettede Klima- og Miljøudvalg, men gik på orlov fra 1. september 2014 indtil 1. juli 2015 for at afslutte sin uddannelse som gymnasielærer med pædagogikum på Roskilde Gymnasium. Anna Bondo Nielsen indtrådte i denne periode som suppleant for Jonas. Formandsposten i Klima- og Miljøudvalget blev i orlovsperioden efter aftale varetaget af Jeppe Trolle fra de Radikale.

Byrådet 2009-2013

Ved kommunalvalget den 20. november 2009 fik Enhedslisten 1.193 stemmer i Roskilde Kommune. Det svarer til 2,9 procent af de afgivne stemmer og betød, at vi beholdt vores ene plads i byrådet. Det bedste resultat fik vi i Trekroner, hvor 7,8 procent stemte på Enhedslisten.

Enhedslistens mand i byrådet i denne periode var Christian Holtet (tv). Christian flyttede fra Roskilde i januar 2012, hvor han blev afløst af Jonas Paludan. Jonas var medlem af Teknik-og Miljøudvalget og af Forebyggelses- og Socialudvalget.

I april 2012 meldte Henrik Stougaard, viceborgmester og valgt på SF’s liste ved kommunevalget i 2009, sig ind i Enhedslisten. Formelt var Henrik “uafhængigt” medlem af byrådet, da Enhedslistens vedtægter forbyder at tage mandater fra andre partier. Henrik var, foruden viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget og af Skole- og Børneudvalget.

 

Forældre med børn protesterer mod nedskæringer på byrådsmødet 24. juni 2010. Til venstre Christian Holtet, ved siden af ham Henrik Stougaard, dengang medlem af SF.

Efter valget i 2009 stod Enhedslisten i mange sager alene om at forsvare velfærd og sige nej til forringelser, idet SF brugte deres fremgang til et tæt samarbejde med Socialdemokraterne om at føre borgerlig politik.

Enhedslisten var også repræsenteret i det forrige byråd, hvor vi ved kommunalvalget den 20. november 2005 fik 1.424 stemmer, svarende til 3,3 procent.