Enhedslistens poster i byrådets udvalg mv.

Enhedslistens poster i byrådets udvalg, samt øvrige kommissioner, nævn, udvalg og råd

Byrådets stående udvalg:

 • Beskæftigelses- og Socialudvalget: Birgitte Baktoft
 • Skole- og Børneudvalget: Birgitte Baktoft
 • Klima- og Miljøudvalget: Jonas Paludan
 • Økonomiudvalget: Anna Bondo Nielsen
 • Kultur- og Idrætsudvalget: Anna Bondo Nielsen  (næstformand)

Andre poster besat af Enhedslistens byrådsmedlemmer

 • Beskæftigelsesråd: Birgitte Baktoft
 • Fonden Roskilde Gasværk: Anna Bondo Nielsen
 • Forberedende Grunduddannelse (FGU): Birgitte Baktoft
 • Fællesmøde med boligselskaber: Anna Bondo Nielsen
 • Handicaprådet: Birgitte Baktoft
 • KL’s delegerede: Anna Bondo Nielsen – Jonas Paludan suppleant
 • Klimarådet: Jonas Paludan
 • Musikby 2020 – Alle tiders musikby (§ 17, 4 udvalg): Anna Bondo Nielsen
 • SCR Kommunikation: Birgitte Baktoft
 • Styregruppe/udviklingsgruppe Roskilde Kommune – Roskilde Festival: Anna Bondo Nielsen
 • Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (§17.4): Anna Bondo Nielsen
 • Valgbestyrelsen: Anna Bondo Nielsen
 • VEKS I/S: Jonas Paludan

Poster besat af ikke-byrådsmedlemmer, udpeget af Enhedslisten:

 • Fonden RUC’s internationale boliger: Danny Nielsen
 • Kildehuskollegiet: Danny Nielsen
 • Grundlisteudvalg: Per Nielsen
 • Handicapidrættens Videnscenter: Gert Petersen