Byrådsflertal svigter folkeskolespørgsmål

Der eksisterer to presserende udfordringer for Roskildes folkeskoler:

Den ene udfordring er den meget skæve ressourcefordeling der i dag består mellem skolerne. Det er en skævhed der medfører, at der ikke er lige vilkår for elever med sammenlignelige behov og udfordringer. Afhængigt af skolen får eleverne forskellig mængde og kvalitet af normal-undervisning, inklusionsindsats og specialundervisning.

Den anden udfordring er, at Roskilde kommune i dag ikke respekterer folkeskolelærernes faglighed kollektivt. Roskilde kommune er blandt det mindretal på 23 kommuner, der endnu ikke har formået at styrke samarbejdet om folkeskolen gennem en lokalaftale med lærerne.

Her ca. en måned før valget gav Enhedslisten, klart som element i valgkampen, byrådets andre partier en chance for at melde sig som i hvert fald positivt indstillede overfor at løse disse to udfordringer.

Det skete i form af et forslag om, at det afgående byråd skulle sætte en sagsproces i gang, der ville gøre det muligt for det nye byråd relativt hurtigt at tackle de to udfordringer, hvis det nye byråd ønsker det. Dette forslag var på dagsordenen for det sidste byrådsmøde før valget, mødet den 25.10.

På samme dagsorden var også et forslag fra et andet parti i byrådet. Nemlig et forslag fra DF om at det afgående byråd skulle sætte gang i en forberedelse af en kortlægning af kommunens forskellige former for integrationsindsatser. Altså rent teknisk betragtet et forslag der lignede Enhedslistens, og helt klart også et forslag der er timet i forhold til den kommunale valgkamp.

De to forslag fik imidlertid meget forskellig modtagelse af resten af byrådet: DF’s forslag blev modtaget med stor imødekommenhed, og blev vedtaget med stemmer fra socialdemokratiet, venstre, radikale, konservative og selvfølgelig DF selv. Alene Enhedslisten og SF stemte imod.

Enhedslistens forslag blev mistænkeliggjort af alle andre partier og nedstemt af dem alle. Partierne socialdemokratiet, venstre, radikale, konservative, SF og DF stemte imod. Alene Enhedslistens tre byrådsmedlemmer stemte for.

Meldingen fra de andre partier taler for sig selv. – Det skulle nu være ret tydeligt, hvor man må sætte sit kryds, hvis man som vælger ønsker, at der i næste byrådssamling skal gøres noget alvorligt ved den skæve ressourcefordeling mellem skolerne, og ønsker at også Roskilde kommune skal have en lokalaftale med lærerne.

Henrik Stougaard, medlem af byrådet for Enhedslisten
Anna Bondo Nielsen, opstillet til byrådsvalget for Enhedslisten
Hans Henrik Olsen, opstillet til byrådsvalget for Enhedslisten
Henning Bentzen, opstillet til byrådsvalget for Enhedslisten