Cykler og biler – tænk omvendt!

Vi vil alle gerne have mindre CO2 udslip, mindre forurening, bedre plads i Roskilde og være lidt sundere.

Et væsentligt bidrag ville være at gøre det omvendte af, hvad vi gør i dag. I al fremtidig trafikplanlægning og når vi laver ændringer af vore trafikveje kunne vi prioritere cyklerne højere end vi prioriterer bilerne.

Flere direkte cykelruter ind mod bymidten og uddannelsessteder. F.eks. ville cykel- og gåbro over motorvejen betyde en hurtig og direkte cykelvej for den sydlige del af kommunen til centrum.

Afmærkede cykelstier både i byen og på landet.

Vore bilveje er som oftest fine og jævne, mens cykelstierne er bumpede og præget af utallige dårlige reparationer. Cykelstierne skal være mindst lige så gode !

Når biler krydser en cykelsti sker der over en jævn vejbane, mens cyklerne først kører ned af en skrå kant og derefter opad en ny skråkant. Hvis det var omvendt kunne bilerne også lettere tage farten af.

Når nye veje anlægges, så tænkes der først i den letteste vej for biltrafikken, mens cykler tit bliver ledt af omveje. Vi skal gøre det omvendt – lav den korteste og smarteste vej for cyklerne.

I alle lyskryds skal cykeltrafikken afvikles først, dernæst biltrafikken. Der bliver mere sikkert for alle.

Der skal være langt bedre cykelparkering. Aflåst ved alle vore stationer og andre centrale steder. Stativer som cyklerne kan læne sig op ad, i stedet for de nuværende der giver ødelagte forhjul.

Der vil give mere køreglæde for alle, bedre plads i byen og mere sundhed.

Per Nielsen

Brordrupvej 38, 4621 

Medlem af Enhedslisten