De ældre fortjener respekt

Har du pårørende i Roskilde, som får hjemmepleje eller bor på plejehjem? Så er der desværre ikke udsigt til, at forholdene bliver bedre – tværtimod.

Endnu ved vi ikke, om der bliver mindre rengøringshjælp, længere tid mellem bleskift, eller hvor mange hjemmehjælpere der skal fyres. Men vi ved, at alle partier i byrådet – undtagen Enhedslisten – er enige om at spare 11 millioner kroner på ældreområdet.

Der har efterhånden været mange historier om, at vores ældre ikke behandles med den respekt, de fortjener. Ældre er ikke en byrde, men en ressource til glæde for familie , venner og lokalsamfund. De har knoklet for vores velfærdssamfund og har krav på, at offentlige myndigheder behandler dem som fuldgyldige medborgere. De har ret til et anstændigt ældreliv uden at skulle bekymre sig om dårlig økonomi, høje medicinudgifter eller et umyndiggørende sidste ophold på et plejehjem.

Enhedslisten har fremlagt et budget uden nedskæringer på ældreområdet og på andre områder. Alene ved at bruge tre år i stedet for to år til at stabilisere kommunekassen kan vi hente 20 millioner – næsten dobbelt så meget, som budgetpartierne vil skære ned på ældreområdet.

Det handler ikke kun om ressourcer. Hjælpen til de ældre skal også planlægges, så man selv kan blive inddraget, så værdighed og selvværd bevares. Så kan de færdigheder, man stadig selv har, understøttes.

Per Nielsen, medlem af Enhedslisten

Brordrupvej 38, 4621 Gadstrup