Det religiøse er kun ’klædedragten’. Det er det fundamentalistiske grundsyn – med eller uden religiøs etikette – der er problemet.

Da jeg åbnede Roskilde Avis onsdag den 4. november, blev jeg glædeligt overrasket over den grundige og sobre dækning af Byrådets behandling af et beslutningsforslag, der var stillet af Enhedslisten, Radikale og SF. Det blev desværre nedstemt af den borgerlige gruppe og Socialdemokratiet.

Forslaget drejede sig om den brutale behandling af flygtningebørnene i Moria lejren på Lesbos. Vi foreslog, at Roskilde Kommune – på linje med andre kommuner i landet – skulle tilbyde et antal børn akut ophold i kommunen.  Det gjorde vi blandt andet, fordi der er ledig kapacitet og know-how i den integrationsindsats, vi med stor dygtighed har udført overfor flygtninge gennem de sidste mange år. Vi påstår ikke, at indsatsen ville være gratis, men at vi kan rumme børnene både økonomisk, og hvad menneskelige ressourcer angår.

Jeg blader videre i avisen og når frem til side 21, hvor redaktøren har anbragt sin sædvanlige leder, hvor han nu i mange år har givet sin personlige kommentar til, hvad der rører sig i lokalområdet.

I 3. spalte står der pludselig et (ind-) spark, der indledes sådan:

”Til gengæld savner jeg fra nogle af de samme velmenende kræfter en tydelig markering af, at vi fuldt ud støtter Frankrigs helt afgørende kamp for ytringsfrihed imod religiøse terrorister og deres diktatoriske bagmænd, som prøver at undergrave Europas demokrati.”

Derefter går du direkte over til at udmale, hvordan en fanatisk muslim som undercover flygtning har brugt flugtvejen som adgang til vores åbne samfund. Til slut konkluderer du, at: ”grundloven, altid skal stå over religiøse og diktatoriske regler.”

Jeg er rystet over dette uunderbyggede og insinuerende udfald.

Enhedslisten bakker naturligvis og aktivt op om den indsats, der udøves fra bl.a. politiet og efterretningstjenesternes side i forsvaret mod terrorrister i Europa.  Solidariteten med det franske, tyske og østrigske folk er også afgørende vigtig i den nuværende situation.

Samtidig mener vi, at hvis vi på længere sigt skal skabe effektivt funderet sikkerhed, skal vi både forstå og handle på de ideologiske mekanismer og samfundsmæssige forhold, der er med til at skabe de mange terrorister, der er vokset op i vores eget samfund.

Mener du, at flygtninge børnene i Moria lejren skal straffes for terrorristernes synder?  I så fald er du langt ude over grundloven.

Sandsynligheden for, at børnene i deres nuværende desperate situation kan blive nemme ofre for en radikalisering senere i livet, er overhængende. Du glemmer også, at 9 ud af 10 terrorrister er vokset op i Europa, ofte i ekstremt fattige og marginaliserede områder.

Kære lederskribent, pas på, du ikke indirekte – og forhåbentlig utilsigtet – kommer til at hyle med i det kor, hvor omkvædet er:  ”Alle muslimer er potentielle terrorister, der undertrykker ytringsfriheden og det åbne samfund”. For så jokker du gevaldigt på de mange troende muslimer, der – også her i Roskilde – stille og roligt arbejder for f.eks. kvinders rettigheder. Og det gør de på et humanistisk, næstekærligt og demokratisk grundlag.

Hvad enten vi taler om kristne, hinduer, religiøse jøder eller muslimer, er det ikke det religiøse, der er årsagen. Det er kun ’klædedragten’. Det er det fundamentalistiske grundsyn – med eller uden religiøs etikette – der er problemet. Og så de magtbegærlige, der fisker i rørt vand i den forbindelse.

 

Thorkel Hyllested, medlem af Enhedslisten, Roskilde

 

Læserbrevet blev bragt i Roskilde Avis den 11. november som en kommentar til denne leder i Roskilde Avis den 4. november 2020:

 

Kommentar: Et medmenneskeligt ansigt for Roskilde

Af redaktør Torben Kristensen

VIL MAN GERNE OPFATTES POSITIVT af sin omverden, er det selvfølgelig afgørende, hvad man selv siger og gør i praksis. Den problemstilling har Roskilde oplevet flere gange i den sidste tid, og det kan vi lære meget af.

En god indsats på ét bestemt område kan hurtigt blive ødelagt af fejl eller mangler på andre punkter. Så der er ikke nogen genveje eller ‘lette løsninger’ i stedet for langt og sejt arbejde på en bred front.

ROSKILDE LEVER I STOR UDSTRÆKNING af at være handelsby, hvilket er det største private erhverv. Det giver mange job og skaffer store indtægter til kommunen, som dermed får råd til velfærd og f.eks. et blomstrende kulturliv. Derfor var det utroligt vigtigt, at Roskilde ved den tilbagevendende konkurrence blev valgt til landets 4. bedste handelsby – og den bedste på Sjælland.

Når man følger den lokale debat, kan det ellers godt lyde, som om det hele går af h… til. Men roskildenserne er åbenbart utroligt selvkritiske, og heldigvis ser det ud til, at udenforstående og neutrale øjne ser mere positivt på situationen i den 1.000-årige katedral-stad.

PÅ BYRÅDETS SIDSTE MØDE var der hele to sager, som også handler om anseelse eller ‘image’, som det hedder på nutidens reklame-dansk. Den første drejede sig om nedlægning af det traditionelle turist-kontor på Stændertorvet som et led i, at denne meget vigtige indsats nu skal foregå i samarbejde med Lejre og Frederikssund. Det sidste giver ellers god mening, fordi de tre kommuner udgør et naturligt område omkring fjorden med Roskilde som centrum.

Men jeg vil give mindretallet ret i, at det er galt at lukke turist-kontoret, der skaber en vigtig menneskelig kontakt. Det ligner snarere en dårlig undskyldning for en spare-øvelse.

FLERTALLET ARGUMENTEREDE MED, at de fleste alligevel søger oplysninger digital, samt at turisterne desuden kan få den nødvendige information eller vejledning rundt om hos de store besøgs-steder som Domkirken, Vikingeskibene, Sagnlandet Lejre eller rockmuseet Ragnarock. Men den menneskelige kontakt lige i Roskildes hjerte på Stændertorvet vil stadig tiltale et betydeligt publikum, og disse nok mere modne årgange har også en god købekraft.

Når jeg selv gennem flere årtier har rejst på bilferie til mange mindre franske eller tyske byer, har det altid været en god oplevelse at tale med ‘ildsjælene’ på det lokale turistkontor. Snakken med dem gav lyst til at se andre og nye ting i området, som man ikke selv havde slået op på forhånd – eller til senere at vende tilbage til samme sted.

DEN INTERNATIONALE SOLIDARITET var også på dagsordenen, da Enhedslisten, SF og Radikale foreslog, at Roskilde skulle meddele regeringen, at vi er klar til at modtage flygtningebørn fra den nedbrændte lejr på den græske ø Lesbos, hvis de hentes til landet.

Selvfølgelig er udenrigspolitik ikke et anliggende for kommunen, sådan som et stort flertal med Socialdemokratiet og Venstre i spidsen fremførte. Men når en god V-kommune som Rudersdal og den store S-hovedstad København gør det, så kan der vel heller ikke ske noget negativ ved, at Roskilde også er med på sådan en humanitær markering.

TIL GENGÆLD SAVNER JEG fra nogle af de samme velmenende kræfter en tydelig markering af, at vi fuldt ud støtter Frankrigs helt afgørende kamp for ytringsfrihed imod religiøse terrorister og deres diktatoriske bagmænd, som nu prøver at undergrave Europas demokrati.

En fransk lærer er blevet halshugget af en religiøs fanatiker, fordi han i en time viste en Muhammed-tegning som led i sin undervisning. Den 18-årige terrorist havde endda fået asyl, fordi han blev forfulgt i sit tidligere land – og det var så hans tak for det. Siden har andre rabiate galninge stået bag flere drab og angreb i Nice og Avignon.

NÅR FOLK KOMMER TIL VORE DEMOKRATISKE LANDE, fordi forholdene er bedre her, skyldes det jo ikke mindst, at netop demokratiet og ytringsfriheden med sin oplysende virkning gennem flere århundreder har skabt så enorme fremskridt.

Jeg mener ikke, at danske lærere skal vise karikatur-tegninger som obligatorisk del af pensum, ligesom de enkelte skoler selv må bestemme, om der skal serveres hal-al-kød eller ej. Men vi kan under ingen omstændigheder acceptere, at et lille mindretal med henvisning en eller anden form for overjordisk magt, undergraver vores demokrati.

Grundloven skal altid stå over religiøse og diktatoriske regler – uanset deres oprindelse. Dette er nemlig en endnu vigtigere forudsætning for at bevare:

ET MENNESKELIGT ANSIGT FOR ROSKILDE