Drop SFO-stigningerne i budget 2018

 

Prisen for at have sit barn i SFO er netop steget med 300 kroner om måneden. Så en SFO-plads nu koster mere end en børnehaveplads inklusive mad. Det er et resultat af budgetaftalen fra sidste år, som de fleste partier fra SF til Venstre var med i. Stigningen i SFO-takst var en meget væsentlig grund til, at Enhedslisten ikke gik med i budgetforliget.

Nu starter så forhandlingerne om næste års budget mellem byrådets partier, og her vil Enhedslisten insistere på, at prisen for en SFO-plads som minimum sættes ned til den gamle takst. Men der er mange andre steder, hvor der er brug for forbedringer. Og heldigvis har vi råd til mere her i Roskilde.

I daginstitutionerne skal vi have mere personale, så der bliver bedre tid til børnene. Det kan ikke være rigtigt, at en rig kommune som Roskilde skal ligge under landsgennemsnittet for normeringer. Skoleområdet skal tilføres flere ressourcer, så der kommer en mere retfærdig fordeling mellem skolerne. Vi skal have mere lige muligheder for ensartet undervisningskvalitet skolerne imellem, og lærerne skal på den baggrund tilbydes reelle forhandlinger om en arbejdsaftale, som de alt for længe er blevet nægtet.

Enhedslisten vil også i budgetforhandlingerne fremsætte krav om, at kommunen gør en væsentligt bedre indsats for at hjælpe folk, som ufrivilligt er havnet på kontanthjælp – og måske endda risikerer at miste deres kontanthjælp. Kommunen skal, så langt som muligt, tilbyde jobs til alle, der er ved at falde for kravet om 225 timers beskæftigelse. Samtidig må vi også have ansat flere socialrådgivere, så deres sagspukler kan afvikles og de får mere tid til at hjælpe den enkelte og lave opsøgende arbejde.

Der er også brug for mere konkrete tiltag for grøn omstilling, så Roskilde kan blive en CO2-neutral kommune senest i 2015. Hvis det skal lykkes, må vi have ophævet det nuværende og tåbelige forbud mod at opstille vindmøller højere end 25 meter, og samtidig tage konkrete skridt, som sikrer mere vedvarende energi i kommunen.

Enhedslisten vil også stille forslag om ressourcer ikke kun til opprioritering af kommunens naturområder, men også til oplysning om og sikring af biodiversiteten i kommunen. Vi kan ikke være tilfredse med, at Roskilde havnede helt nede på en 82. plads blandt landets 98 kommuner, da Danmarks Naturfredningsforening tidligere i år kortlagde de danske kommuners naturkapital.

Så, når byrådets budgetforhandlinger starter for alvor den 24. august, vil Enhedslisten fremlægge et udkast til et meget ambitiøst og progressivt budget for 2018. Ingen af de konkrete enkelt-forslag fra vores side skal opfattes som ultimative. Men det er naturligvis en forudsætning for vores deltagelse i et forlig, at det endelige budget både er uden forringelser for borgere og ansatte, samt at der samlet betragtet er sket en væsentlig imødekommelse af Enhedslistens krav.

Enhedslistens byrådsgruppe

Henrik Stougaard

Jonas Paludan

Susanne Lysholm Jensen