Dum budgetlov bremser genopretningen

Samfundet skal løbes i gang igen. Store områder har været lukket i flere måneder. Det er godt, at ikke flere er blevet smittet med Coronavirus. Men det har betydet, at titusindvis af borgere har mistet deres arbejde. Krisen har også vist, at der er behov for udbygningen af sundhedsområdet og socialområdet. Kommunerne kan yde et værdifuldt bidrag til genopretningen – hvis de altså får lov til at bruge de penge, der er nødvendige.

Men det må man ikke bare sådan lige. Budgetloven sætter nemlig grænser for hvor mange penge kommunerne må bruge – og bruger de flere end det, så bliver de straffet hårdt af staten.

Vi har fra Enhedslisten stillet forslag i Byrådet om at Roskilde skal foreslå regeringen at loven, der forhindrer de nødvendige forbedringer suspenderes i 2021. Horsens, Aalborg og Albertslund byråd har allerede opfordret Kommunernes Landsforening til at rejse krav om suspendering overfor regeringen.

Det synes vi også at Roskilde skal gøre!

Vil regeringen ikke suspendere Budgetloven kan den forbedres f.eks. ved at tillade at ubrugte penge overføres til næste år, at de økonomiske straffeaktioner fjernes og i det hele taget give friere rammer for økonomien i kommuner og regioner.

Der er masser af opgaver der venter i den grønne omstilling og på social- og sundhedsområdet. Og så er det til gavn for beskæftigelsen!

Per Nielsen

Medl. af Enhedslisten

Brordrupvej 38, 4621 Gadstrup