Endnu et fyrtårn sparet væk

Roskilde har gennem mange år været anerkendt for sin integrationsindsats. Men det er efterhånden en
saga blot. Hele området er stærkt beskåret, og på byrådsmødet i sidste uge blev endnu et søm sat i
ligkisten, da et flertal besluttede at nedlægge den forebyggende indsats for særligt udsatte
flygtningefamilier, også kaldet VIA. Fra alle sider bliver indsatsen ellers rost i høje toner, men
tonedøvheden har desværre indfundet sig – VIA skal lukkes, medarbejderne fyres og indsatsen overflyttes
fra beskæftigelses- og social området til skole- og børneområdet.
Både kommunale medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere anerkender, at VIA har formået at nå
nogle af de mest udsatte flygtningefamilier og deres børn, som normalsystemet ikke har kunnet håndtere.
Disse familier lades nu i stikken. Og beslutningen om lukning af VIA er endda taget uden først at have
afdækket konsekvenserne, både for de enkelte familier og for kommunen.
Ingen af de to udvalgsformænd lagde på byrådsmødet skjul på, at beslutningen om at lukke VIA primært
bunder i helt kortsigtet økonomi. Det er i sig selv forstemmende, at man vil nedlægge en velfungerende
forebyggende indsats, og smide vigtige kompetencer og erfaringer ud med badevandet. Men det er direkte
bekymrende, når de to formænd på samme byrådsmøde udtaler sig direkte modstridende om
konsekvensen. Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget, forventer at kvaliteten i
indsatsen fastholdes, hvorimod Jette Henning, formand for Skole- og Børneudvalget, afviser, at dette er
muligt på grund af de påståede knappe ressourcer.
Debatten om lukning af VIA blev reelt reduceret til et spørgsmål om en udgift, som ingen ville kendes ved.
Formanden for Skole- og Børneudvalget kritiserede åbent Beskæftigelses- og Socialudvalget for at ville
sende en regning videre til skole- og børneområdet. Et deprimerende eksempel på en kortsynet silo- og
kassetænkning, der desværre i stigende omfang kendetegner byrådsflertallet i Roskilde.
Et yderligere argument for at lukke VIA og flytte indsatsen, som både forvaltning og formand for Skole- og
Børneudvalget fremsætter, er VIA-medarbejdernes manglende kompetencer til at udøve myndighedsrollen.
De går endda så langt som til at tale om børnenes retssikkerhed. Hvis ikke det er et argument, der er
konstrueret til lejligheden, så er det i hvert fald et tegn på, at hverken forvaltning eller formand for Skoleog Børneudvalget reelt har indsigt i den opgave VIA har været sat til at varetage. Det har nemlig aldrig
været tiltænkt, at VIA skulle udøve myndighed. Det ansvar har hele tiden ligget hos Børn og Unge –
afdelingen.
I Enhedslisten finder vi det stærkt kritisabelt, at et flertal i byrådet beslutter at lukke VIA på et fagligt meget
spinkelt og ufuldstændigt grundlag. Men at man ikke har gjort sig den ulejlighed at gøre rede for, hvordan
man fremadrettet har tænkt sig at løfte indsatsen, er helt uforståeligt.
En så kortsigtet og snæversynet politik på integrationsområdet vil ikke kun få meget uheldige konsekvenser
for de berørte flygtningefamilier, men den manglende forebyggende indsats vil blive dyr for kommunen på
den lange bane: De merudgifter der kommer, vil langt overstige de kortsigtede besparelser.
Susanne Lysholm Jensen
Byrådsmedlem for Enhedslisten
Næstformand for Beskæftigelses- og Socialudvalget
Medlem af Integrationsrådet