Enhedslisten foreslår at Roskilde minimerer anvendelsen af flyrejser

For at nedbringe CO2-udslip fra Roskilde, som geografisk enhed, er det afgørende at kommunen som virksomhed går forrest og agerer rollemodel, for at lokale virksomheder og borgere kan blive motiveret til at gøre det samme.

For at nedbringe CO2-udslip fra Roskilde kommune som virksomhed vil det være et nødvendigt og væsentligt element, at kommunen reducerer anvendelsen af flyrejser mest muligt.

Som det ser ud i dag udgør rejser, som Roskilde kommune betaler eller refunderer for medarbejdere eller politiske repræsentanter, et ikke helt lille antal flyrejser. Denne anvendelse af flyrejser ønskes fremover minimeret. Det foreslås derfor at byrådet giver forvaltningen til opgave at udarbejde et konkret forslag herom, som kan fremlægges for byrådsmødet i februar 2019.

Enhedslistens byrådsgruppes forslag ønskes at tage udgangspunkt i følgende fire elementer:

  1. Roskilde kommune betaler ikke flyrejser for medarbejdere og politikere til indenrigs eller europæiske destinationer, når destinationen med rimelighed kan nås på andre måder end med fly.
  1. I tilfælde af at flyrejse findes at være eneste rimelige mulighed, forudsætter betalingen, at der redegøres for både de klimamæssige forhold samt for, hvorfor alternativer ikke findes indenfor det rimelige.
  1. Roskilde Kommune betaler i sådanne tilfælde klimakompensation efter den såkaldte “Fredensborg-model”.
  1. Forslaget træder i kraft for alle rejser der planlægges/bestilles efter byrådets endelig vedtagelse.

Forslaget fremsættes af

Enhedslistens Byrådsgruppe / Susanne Lysholm Jensen og Henrik Stougaard