Enhedslisten klar til valg

Generalforsamlingen besluttede at sætte fokus på grøn omstilling med mere vedvarende energi, bedre affaldssortering og beskyttelse af naturområder. Enhedslisten vil også arbejde for mere økonomisk og sundhedsmæssig lighed og tage initiativ til internationalt solidaritetsarbejde.

Åge Skovrind fremlagde bestyrelsens beretning og fremhævede partiets indsats for at skabe opmærksomhed og forbedringer af vilkårene for socialt udsatte borgere. Sammen med andre græsrodsorganisationer er det lykkedes at få kommunen til at nedsætte et udsatteråd.

Henrik Stougaard fra byrådsgruppen beklagede, at det socialdemokratiske flertal igen har valgt at indgå budgetforlig med de borgerlige partier, blandt andet med nedskæringer på ældreområdet på ca. 56 mio. kr. over de næste fire år. Men Enhedslisten har alligevel med sine to mandater haft både direkte og indirekte indflydelse på vigtige beslutninger, fremhævede han, og nævnte blandt andet, at der nu indføres en mere retfærdig og logisk fordeling af ressourcerne imellem kommunens folkeskoler, og at Ungdommens Uddannelsesvejledning bevares som en selvstændig organisation.

Generalforsamlingen genvalgte den afgående bestyrelse, som består af Birgit Hansen, Birgitte Baktoft, Henrik Stougaard, Henning Bentzen, Peder Pedersen, Theresa Olesen og Åge Skovrind. Per Kristensen og Tanja Luffe er suppleanter.