Enhedslisten Roskilde indgår i budgetforlig for 2022

Vi går ind til et år i 2022 uden nedskæringer – uden de evindelige effektiviseringer. Det har vi kæmpet for – og det er derfor, at Enhedslisten nu er en del af budgetforliget.

For Enhedslisten har det været et absolut kardinalpunkt, at de løbende grønthøsterbesparelser stoppes, og vi er stolte af, at vores indsats nu har båret frugt.

De årlige såkaldte effektiviseringer og rammebesparelser har gjort, at kommunens medarbejdere år efter år har skulle løbe stærkere. Vi har lyttet til kommunens tillidsvalgte, når de fortæller om stigende arbejdspres, utilfredsstillende arbejdsvilkår og sygemeldinger. Vi gik derfor til budgetforhandlingerne med kravet om flere hænder i den kommunale forvaltning. Dette er desværre ikke lykkedes. Til gengæld har vi fået sat en stopper for både besparelser og for dette års effektiviseringer på 25 mio. kr.

Overordnet set er der tale om et budget uden torne og med få roser. Nedskæringernes undgås, og få indlagte forbedringer sikres. Det er et opgør med en budgetmetode, der bygger på mistillid til de ansatte. New Public Management fantasien om, at man uden videre kan skære i driftsmidlerne uden nogen konsekvenser for kvalitet og arbejdsmiljø, er slået tilbage for i år.

Vi har tillid til, at medarbejderne yder deres bedste og arbejder på at få mest muligt ud af ressourcerne. Det er et godt udgangspunkt for at få en bedre kvalitet på velfærdsområdet.

Herunder fremhæver vi en række punkter, som vi finder særligt vigtige i budgetforliget:

·        Et budget uden nedskæringer:

Det har i flere år været Enhedslistens politik, at de besparelser, som et flertal af byrådspartierne har gennemført, har ført til forværrede vilkår for kommunens medarbejdere og til dårligere service for kommunens borgere. Da vi gik ind til forhandlingerne for budget 2022, var der indlagt nedskæringerne for 25 mio. kr. Disse er reduceret til et rundt nul. Besparelserne er helt taget af bordet.

·        Skovrejsning:

Kommunens skovrejsningsprojekter fastholdes på 5 mio. kr. i 2022 og med yderligere 5 mio. kr. i overslagsårene. Enhedslisten er stolte over dette initiativ til fordel for både klima og biodiversitet. Skovrejsningsprojekterne er med til at sikre drikkevandet for fremtidige generationer og skaber nye rekreative områder med bynær natur.

·        Serviceniveau i busdriften opretholdes:

I udkastet til budget 2022 lå en nedskæring på busdriften på 1,8 mio. kr. (bloktekst 6106). Enhedslisten har fået fjernet denne nedskæring.

·        Forbedringer for unge voksne med psykisk handicap:

Budgetforliget rummer en tiltrængt opgradering af kommunens tilbud til unge vokse med psykisk handicap. Der er tale om et tiltrængt løft af de fysiske rammer på bostedet, som ligger på Store Valbyvej. Ydermere igangsættes en undersøgelse af, hvad der skal til for at skabe bedre boliger for beboerne på Mariehusene.

·        Udvidelse af kapaciteten i Vindinge skoledistrikt:

Budgetforliget etablerer fire permanente klasselokaler og giver et løft af Vindinge skoledistrikt. Det er med til at styrke Vindige som lokalsamfund.

·        Fuglebakken og Jættestuen fastholdes som selvstændige børnehuse

Enhedslisten ønsker at bevare små velfungerede enheder for at sikre nærvær i pasningen af kommunes yngste borgere. I budgetmaterialet lå de to institutioner til at blive slået sammen, for at sikre en besparelse på 11. mio. kr. i 2022 og 11. mio. kr. i 2023. Enhedslisten er glade for, at vi har fået forhindret denne sammenlægning.

 

På vegne af Enhedslisten i Roskilde,

Anna Bondo Nielsen og Jonas Paludan

Medlemmer af byrådet i Roskilde