Enhedslisten-Roskildes holdning til S-togsbetjening til Roskilde

Vi ser på betjeningen af Roskilde med forskellige togløsninger ud fra, hvad der bedst vil betjene det samlede behov for kollektiv transport, og dermed bedst og mest vil begrænse biltransport til fordel for togtransport.

 

I den sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at persontransport mellem Roskilde og Hovedstadsområdet kun udgør en del af transportbehovet til og fra Roskilde. Et for Roskilde lige så vigtigt transportbehov består mellem Roskildes ‘opland’ nord, vest og syd for Roskilde med personer, der pendler til Roskilde for at arbejde eller studere. Pendlere fra dette opland har ligeledes behov for hyppig, stabil togtransport uden mange skift til København.

 

Ethvert bud på togløsning skal derfor ses i relation til alle disse transportbehov.

 

Et isoleret fokus på transport mellem Roskilde og hovedstadsområdet, som Trafikstyrelsen repræsenterer i sin analyse fra december 2019, kan meget vel rumme forbedringer i togbetjeningen med kombinationen S-tog og regionaltog – altså isoleret set.

 

Men den løsning minder om tilsvarende løsninger, Roskilde Byråd har været præsenteret for, og som ville betyde markante forringelser eller stor usikkerhed med hensyn til togbetjening for ovennævnte oplandspendling. Garantier mod en sådan forringelse har ikke kunnet gives.

 

Dette er årsagen til at Enhedslisten i Roskilde (sammen med et flertal i byrådet) hidtil har takket nej til de foreslåede S-togs-løsninger.

 

Der i dag 4 fjerntogsspor mellem Roskilde og Høje Tåstrup, Fra Høje Tåstrup til København er der strækninger med færre spor. Spørgsmålet er, om der med dette begrænsede antal spor mellem Roskilde og Glostrup er plads til både en S-togs-løsning og det antal regionaltog, der er nødvendige for at sikre Roskilde en tilstrækkelig togmæssig kontakt med sit opland og det øvrige Sjællands forbindelse til København. Kan der imidlertid findes en overbevisende løsning herpå, har vi naturligvis intet imod S-tog. En sådan løsning kunne være etableringen af Ring Syd, der går til Kastrup.

 

Hvis S-togslinjen udbygges til Roskilde bør det overvejes at udvide linjen til en ny station – Roskilde Vest – med etablering af Parker & Rejs anlæg. Denne stationsløsning har tidligere været afprøvet som midlertidig løsning under særlige omstændigheder.

 

pva. Enhedslisten-Roskilde

Per Nielsen, Henrik Stougaard, Åge Skovrind, Torben Ankjærgaard.