Enhedslisten vil ikke være en del af et budget, der sparer så massivt på velfærden

Vi fremlægger derfor et ændringsforslag til flertalsbudgettet, hvor vi investerer i vores fælles velfærd. Vi vil blandt andet ansætte flere medarbejdere på beskæftigelses- og socialområdet. Det vil nedbringe antallet af sager pr. medarbejder så markant, at det bliver muligt at give de arbejdsløse en mere individuel og håndholdt støtte. Erfaringer fra mange andre kommuner viser, at en sådan investering er afgørende for at få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde – også dem, der er langt fra arbejdsmarkedet. Alle beregninger viser, at det er en rigtig god forretning, og investeringen vil være mere end tjent hjem på få år. Det er derfor helt uforståeligt for os, at budgetflertallet ikke har ønsket at gå den vej.

 

Besparelserne på ældreområdet er en anden afgørende årsag til, at vi i Enhedslisten ikke kan være en del af budgettet. I en tid, hvor der bliver flere ældre, og et stigende antal borgere får brug for pleje og omsorg, har man valgt at spare massivt på området. Der tilføres godt nok 2 mio. kr. årligt til hjemmeplejen, men når der samlet set skal spares mere end 56 mio. kroner over 4 år på ældreområdet, vil det uundgåeligt betyde forringelse af ældreplejen og af arbejdsforholdene for medarbejderne på området.

 

I Enhedslisten er vi skuffede over flertalsbudgettet. Vi mangler stadig svar på, hvorfor man ikke har ønsket at investere i flere medarbejdere på beskæftigelses- og socialområdet. Ikke kun fordi det ville være en god forretning for kommunen, men især fordi det ville have hjulpet nogle af vores mest udsatte borgere videre i livet.

Susanne Lysholm Jensen
Byrådsmedlem for Enhedslisten