Enhedslistens græsrødder 2018

I 2018 har meget af græsrodsarbejdet kredset om det kampagneorienterede og med landspolitiske og internationale temaer – denne retning blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018 og det er i store træk lykkedes, både på medlemsmøder og offentlige møder.

Emnerne har blandt andet været Palæstina, ulighed, fattigdom, klima og miljø. Helt konkret med arrangement om klimaudfordringerne med Gregers Andersen og seminar med indsamling af idéer til lokal handling.

Medlemmer af Enhedslisten var en vigtig drivkraft bag afholdelsen af Udsattemessen i april. Med Udsattemessen, var målet var at invitere Roskildes borgere ind i debatten om hjælp til og synliggørelse af udsatte borgere, at give politikerne input til udvikling af en udsattepolitik og nedsættelse af et udsatteråd og endelig at præsentere de lokale frivillige organisationers arbejde med udsatte og styrke samarbejdet mellem organisationerne. Disse mål blev nået.

Der var aktivitet i forbindelse med overenskomstkampagnen, hvor Enhedslisten i Roskilde på forskellig vis viste sin sympati med de faglige krav: I byrådet foreslog vi, at Roskilde kommune ikke deltog i lockout-varsel over for sine ansatte (kun vi støttede forslaget), læserbrev i lokalaviserne, uddeling af foldere på Torvet om, at der var råd til en god overenskomst, ophænging af plakater op i bymidten om, at Enhedslisten støtter “velfærdens helte” og opbakning til OK-demo den 20. april fra Rådhuset til Hestetorvet med uddeling af flyers til de fremmødte.

Første Maj – var et vellykket arrangement med omkring 100 deltagere, god stemning, talere, musik og fællessang. Vores eget arrangement forløb således nogenlunde som sædvanligt, men i modsætning til tidligere valgte Enhedslisten ikke at deltage i fagbevægelsens 1. maj. Det skyldtes valget af taler. Den lokale LO-ledelse besluttede at fastholde Heino Knudsen som taler 1. maj. Enhedslisten kunne ikke støtte dette valg, da Heino Knudsen som socialdemokratisk formand for Sjællands Regionsråd støttede Danske Regioners lockout af de ansatte og derfor ikke burde optræde på et 1. Majarrangement.

Høstfest i Rønnebærparken faldt i forlængelse af arbejdsplanen, hvor vi besluttede at ”satse på en stærkere forankring i de boligområder, hvor beboerne har de største udfordringer (…) for eksempel gennem arrangementer i området og uddeling af flyers.” Det var første gang nogensinde, at vi lavede et arrangement af denne type og et arrangement, som i forhold til vores ressourcer krævede ganske megen forberedelse. Men selv om flere ting kunne have været gjort bedre, vurderer vi det som en succes.

I novemberholdt vi et arrangement med workshops om klima- og miljø, fællesspisning og efterfølgende hyggeligt samvær. Der var mange gode diskussioner og dygtige oplægsholdere

Endelig skal nævnes, at Roskilde Afdeling er stærkt repræsenteret i Enhedslistens regionale samarbejde i Region Sjælland – med sekretær, FU-medlemmer og i selve Regionsrådet. Alle medlemmer i regionen bliver nu regelmæssigt opdateret gennem et nyhedsbrev.

Hertil kommer alle medlemsmøder og øvrige aktiviteter, det har været et travlt græsrodsår.