Et godt råd til Tomas Breddam

Tomas Breddam fra Socialdemokratiet blev som forventet valgt på det ekstraordinære byrådsmøde 7. august uden modkandidater, og i den forbindelse gav Henrik Stougaard fra Enhedslistens byrådsgruppe den nye borgmester disse ord som velkomst:

Kære Tomas, tillykke med posten. Som nyvalgt borgmester skal du selvfølgelig også have et par ord med på vejen fra jeres valgforbundspartner fra kommunalvalget. Det valgforbund, der var udslagsgivende for, at I socialdemokrater fik det afgørende ekstra mandat i byrådet.

Vi vil præsentere dig for to konstateringer og ét råd. Alle tre er ting, som på overfladen godt kan virke banale – som noget de fleste ved, at du ved i forvejen. Men de er samtidig banale på lige præcis dén måde, at selv om folk godt ved det, ser man ofte, at magtpersoner glemmer dem, når det er allermest vigtigt.

Så du får dem alligevel her – to konstateringer og ét råd – de skal forstås anerkendende, som en kort supplerende begrundelse for at vi for et øjeblik siden stemte på dig som vores ny borgmester.

Den første konstatering handler om at undgå magtens arrogance.

Når politikere får mulighed for en egentlig magt-position (og en sådan er borgmesterposten umiskendeligt), kan det være utroligt svært at forudse, hvordan politikeren udfylder og udnytter rollen. Nogle gange bliver man negativt overrasket og oplever en person, der opfyldes af magtens arrogance.

Andre gange, heldigvis ofte, oplever man en politiker, der på en og samme tid udfylder rollen og samtidig er aktivt lyttende og ydmygt bevidst overfor, at vi opererer i et demokratisk system.

Vi tror på, at du vil blive et eksempel på sidstnævnte.

Den anden konstatering handler om at lade være med at brænde broer.

Om, at indenfor politik kan dagens modstandere pludseligt blive morgendagens samarbejdspartnere. Politiske flertal kan skifte, det samme kan alliancemønstre, så en forudseende borgmester behandler altid sine politiske modstandere med så tilpas meget hensyn og respekt, at der til stadighed består en mulighed for at etablere samarbejde på et senere tidspunkt. – Det kan vise sig ret hensigtsmæssigt ved uforudsete forhandlingssammenbrud.

Og så til det gode råd – Fasthold dig selv som person.

Bliv ved med at være den, du er. Du skal naturligvis blive ved med at udvikle dig og tilegne dig viden, indsigt, kendskab, metoder og færdigheder. Noget sådant forventer du jo tydeligvis også af dig selv.

Men lad være med at prøve at leve op til andres forventninger til en borgmesters personlighed.

Husk, at de, der har valgt dig – heriblandt os – netop har valgt dig, som den person du er.

Afslutningsvis kan det meste i og for sig rummes i en omskrivning af et gammelt indiansk ordsprog om jorden, naturen, verden:

“Du arver ikke embedet efter din forgænger, men låner det af din efterfølger.”

God vind, Tomas !