Medlemsmøde september

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 14/09/2020
19:00 - 21:30

Lokation
Enhedslisten Roskilde

Kategori Ingen Kategori


Aftenens emne er budgetaftalen for kommunens økonomi 2021, som alle partier undtagen Enhedslisten har indgået. Vi laver dette møde lidt anderledes end sædvanligt, så det bliver mere handlingsrettet. Det betyder, at vi har tre punkter:

1. Orientering om kommunens økonomi, indholdet af budgetaftalen og grunden til, at Enhedslisten ikke er med

2. Fem pointer, som Enhedslisten skal ud med, når vi skal forklare vores holdning

3. Praktisk: Sådan får vi budskabet ud! Mødedeltagerne bliver opdelt i tre grupper, hver med en tovholder, som arbejder med at bringe vores budskab ud – a) med video (fra smartphone/IPad) på de sociale medier, b) med slogans bragt som ”plakatopslag” (med programmet Kanva) på de sociale medier, c) læserbreve/tekstopslag, som kan sendes til trykte medier.

Grupperne diskuterer både budskabets indhold og arbejder med at få det formidlet (om nødvendigt med instruktion i det tekniske). Det er en god ide at medbringe en bærbar pc eller IPad, hvis man har. Målet er, at vi har en stribe indlæg/opslag klar, som vi kan poste efterfølgende.

Baggrundsinformation:

Enhedslisten har foreslået et alternativt budget. Det er et forslag, der viser, at kommunen med enkle ændringer helt kan undgå flertalsbudgettets besparelser på 55 mio. kr. For Enhedslisten er det afgørende vigtigt at få fjernet disse ‘besparelser’, fordi de vil ramme velfærdsområderne i form af nedskæringer, der gør ondt. Eksempelvis rammes ældreområdet med 11 mio., skole og børn med 22 mio., voksen og handicap med 6 mio. og i tillæg til de 55 mio. er voksensocialområdet under-budgetteret med ca. 15 mio. kr. Enhedslistens budget består af 7 ændringsforslag til budgettet. Bl.a. bruges tre i stedet for to år til at stabilisere kassebeholdningen, og skatten øges med i snit ca. 17 kr/måned pr borger. Vores forslag beskriver det samlede alternative budgetforslag, som vi vil fremsætte til budgettets endelige vedtagelse i byrådet den 7. oktober.  Enhedslistens budgetforslag har både fuld økonomisk og social balance. Samtidig er budgettet helt uden forringelser af serviceniveau og/eller medarbejdervilkår.