Folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (MF,Ø) på besøg i Trekroner

Fredag d. 18/5/2018, besøgte Søren Egge Rasmussen (MF,Ø) Trekroner, som led i Enhedslistens kamp imod pesticider. Søren Egge Rasmussen var i bogstaveligt forstand, gået i marken.

Baggrunden for besøget, var det beslutningforslag (B134) som Enhedslisten har fremsat i Folketinget, et forslag der vil betyde et forbud mod den gruppe af pesticider, der benævnes neonikotinoider.

Neonikotinoiderne kaldes også populært for “bidræber”, pga. deres skadelige indvirkning på både vilde bier, honningbier, men også andre bestøvere bliver ramt. Bidræber bruges i dansk landbrug bl.a. indenfor kartoffelavl og i rapsmarker. Derfor var Søren Egge Rasmussen taget til Trekroner, på jagt efter bestøvende insekter i marken.

“Bestøverne er under et stærkt pres, et pres som kun øges når der benyttes pesticider som eks. bidræber. Det er der solid dokumentation for og derfor er det så vigtigt, med et total-forbud. Jeg er glad for at besøge Trekroner, da jeg ved at Roskilde Kommune har vedtaget at udbyde kommunalt ejet jord, til økologisk landbrug.”

Under sit besøg mødtes Søren Egge Rasmussen med tidligere formand, for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune, Jonas Paludan. Det blev til en god diskussion om bestøvere, økologi og pesticider. Enhedslisten kæmper både på lokalt og nationalt plan, for det økologiske landbrug og for et forbud mod pesticider.