Forsigtig Enhedsliste-ros til Socialdemokratiet

Tirsdag den 1. oktober afholdt Økonomiudvalget et ekstraordinært møde på opfordring fra Enhedslisten. På mødet blev vi positivt overraskede over, at socialdemokraterne i væsentligt omfang støttede et meget grundlæggende budgetforslag fra Enhedslisten.

Eneste beslutningspunkt på dagsordenen var nemlig stillingtagen til, hvorvidt Roskilde kommune skulle søge om andel i statens ”sanktionsfri pulje” med hensyn til at forøge de kommunale indtægter gennem skatteforhøjelser.

Før tirsdagens ekstraordinære møde var vi fra Enhedslisten de eneste i byrådet, der havde fremsat sådanne forslag. Det, vi har fremsat, er et forslag om at bruge grundskatterne som et af redskaberne til at skabe balance i kommunens økonomi. Konkret er vores forslag at forhøje grundskatterne til maksimumgrænserne. Det lyder værre end det er, for lige præcis denne form for skattestigning vil for den enkelte private husejer – på grund af de nye regler – i alt væsentligt først forfalde til betaling, når ejendommen til sin tid bliver solgt.

Socialdemokraterne overraskede på mødet ved – i denne sammenhæng – at fremsætte et forslag om at søge adgang til mere end 1/3 af det beløb, Enhedslisten har foreslået. Det er et forslag, der efter en årrække vil give godt 90 mio. kr. mere årligt i kommunale indtægter, nemlig når sanktionerne er fuldt nedtrappet. Med støtte fra både socialdemokrater, Enhedslisten, SF og de radikale fik dette forslag flertal, og ansøgningen er pt afsendt.

Opbakning til dette forslag er godt nok ikke nødvendigvis det samme, som at Socialdemokraterne i weekendens budgetforhandlinger vil støtte, at disse skattestigninger kommer med i budgettet, men det peger ret kraftigt i den retning.

Sker dette, tegner der sig en spændende ny mulighed for et budgetflertal. Nemlig muligheden for at sammensætte et budget, hvor man fra pinse-pakkerne kan nøjes med budgetforbedringsforslagene i pakke 1, og udelade besparelser og nedskæringer fra pakkerne 2 – 4. Dette muliggøres pga. tre ting i kombination: grundskatteforhøjelser, de forbedrede pris- og løn-skøn samt den relativt positive afklaring omkring KL’s aftale med regeringen.

Det bliver spændende, om denne ny mulighed kan samle et progressivt flertal i weekendens budget-forhandlinger. Enhedslisten er i hvert fald klar.

Enhedslistens byrådsgruppe

Susanne Lysholm Jensen og Henrik Stougaard