Forsigtig Enhedsliste-ros til Socialdemokratiet

Tirsdag den 1.10. afholdt økonomiudvalget et ekstraordinært møde på opfordring fra enhedslisten. På mødet blev vi positivt overraskede over at socialdemokraterne i væsentligt omfang støttede et meget grundlæggende budgetforslag fra enhedslisten.

Eneste beslutningspunkt på dagsordenen var nemlig stillingtagen til, hvorvidt Roskilde kommune skulle søge om andel i statens ”sanktionsfri pulje” med hensyn til at forøge de kommunale indtægter gennem skatteforhøjelser.

Før tirsdagens ekstraordinære møde var vi fra enhedslisten de eneste i byrådet, der havde fremsat sådanne forslag. Det vi har fremsat er et forsalg om at bruge grundskatterne som et af redskaberne til at skabe balance i kommunens økonomi. Konkret er vores forslag at forhøje grundskatterne til maksimumgrænserne. Det lyder værre end det er, for lige præcis denne form for skattestigning vil for den enkelte private husejer – på grund af de nye regler – i alt væsentligt først forfalde til betaling når ejendommen til sin tid bliver solgt.

Socialdemokraterne overraskede på mødet ved – i denne sammenhæng – at fremsætte et forslag om at søge adgang til mere end 1/3 af det beløb enhedslisten har foreslået. Det er et forslag der efter en årrække vil give godt 90 mio. kr. mere årligt i kommunale indtægter, nemlig når sanktionerne er fuldt nedtrappet. Med støtte fra både socialdemokrater, enhedslisten, SF og de radikale fik dette A-forslag flertal, og ansøgningen er pt afsendt.

Opbakning til dette forslag er godt nok ikke nødvendigvis det samme som at Socialdemokraterne i weekendens budgetforhandlinger vil støtte at disse skattestigninger kommer med i budgettet, men det peger ret kraftigt i den retning.

Sker dette, tegner der sig en spændende ny mulighed for et budgetflertal. Nemlig muligheden for at sammensætte et budget, hvor man fra pinse-pakkerne kan nøjes med budgetforbedringsforslagene i pakke 1, og udelade besparelser og nedskæringer fra pakkerne 2 – 4. Dette muliggøres pga. tre ting i kombination: grundskatteforhøjelser, de forbedrede pris- og løn-skøn samt den relativt positive afklaring omkring KL’s aftale med regeringen.

Det bliver spændende om denne ny mulighed kan samle et progressivt flertal i weekendens budgetfor-handlinger. Enhedslisten er i hvert fald klar.

Enhedslistens byrådsgruppe

Susanne Lysholm Jensen og Henrik Stougaard