Gå endelig tilbage til en fuser!

Der er ingen tvivl om, at Roskilde Kommunes Budget 2021 var en fuser. Byrådsflertallet (uden Enhedslisten) tabte overblikket og vedtog voldsomme besparelser på 55 millioner kr. Det betyder, at der i dag uden nåde må fyres pædagoger, lærere samt medarbejdere i ældreplejen og på handicapområdet. Nu kan enhver se, at det var urimeligt – kommunekassen er allerede efter 1. kvartal næsten oppe på det beløb på 300 millioner kroner, som besparelserne skulle skaffe – i 2023.

 

Vi er ikke ude på at hovere over, at kun Enhedslisten tog bestik af den positive udvikling i kommunen og kom med et budgetforslag, der både undgår besparelserne og er velafbalanceret økonomisk. Men vi fik faktisk ret i, at det er både unødvendige og kortsigtede besparelser, der nu karakteriserer 2021-budgettet!

 

Det går især ud over børnene og socialområdet.

 

Budgetpartierne taler om mere mistrivsel blandt børn og unge – og indsnævrer samtidig muligheden for at kunne bruge den åbne rådgivning, afkorter de ramte børns forløb i socialpsykiatrien og gør det endnu sværere at få et skole-dagbehandlings-tilbud. Man rammer daginstitutioner og skoler.

 

Budgetpartierne taler om et øget behov inden for voksen socialområdet og skærer samtidig på det forebyggende. – Man skærer f.eks. ned på de recovery-forløb, hvor man gennem paragraf 86 får hjælp og støtte af sin vejleder et par gange om ugen i sit hjem. Pleje og træning af ældre og handicappede rammes.

Budgetpartierne skærer på trygheden. Man vil f.eks. spare penge ved at 50 borgere, som bor i et botilbud efter servicelovens §107, skal have et mindre indgribende botilbud. Borgere, der for nogles tilfælde har fået skabt en tryg og rolig tilværelse i et svært overskueligt liv og nu skal flytte væk fra deres bosted.

Vi er nødt til at råbe op! De folk, der rammes, har ofte ikke overskud eller overblik til at kunne sige fra eller sige til, til at kunne køre en ankesag eller til at stå igennem endnu en re-visitation…

 

Derfor beder vi budgetflertallet om at gribe muligheden! Vil I bruge budgetoverskuddet til at bremse besparelserne på kommunens børn, unge og ældre? Og gøre det NU?

 

Anna Bondo Nielsen, Enhedslistens Byrådsgruppe og Anne Haarløv, Enhedslisten Roskilde