Garnet kan strammes så meget, at børnene kvæles.

”Begræns de offentlige budgetter, skru livremmen ind.” Siden 2014 har det været et vilkår og et mantra for hele den offentlige sektor. Vi mærker det også i Roskilde, hvor kommunen er præget af følgerne af årelange effektiviseringer og de såkaldte rammebesparelser, hvor område for område hvert år skal bruge færre penge. 

Problematikken om besparelserne i Roskilde bagatelliseres: ”1 ½ procent i 2021 – det er jo ingenting”. Men det er lige indtil konsekvenserne af dette års besparelser oven på tidligere års besparelser mærkes i det yderste led. Det gælder både de problemer, der opstår ved, at børn, unge, voksne og ældre, som har brug for – og ret til en særlig hjælp ikke kan få tilstrækkeligt hjælp hurtigt nok. Det gælder også inden for hele almen området, hvor det grundlæggende, opbyggende arbejde foregår. Senest har der været kraftige reaktioner fra forældre til børn, der går i 0. klasse, fordi flere skolebestyrelser som konsekvens af den meget stramme økonomi har besluttet at lægge klasser sammen, så tre 0. klasser bliver til to 1. klasser med 27 børn i klassen. Det er en dårlig beslutning set ud fra børnenes trivsel og udviklingsmuligheder og i sidste ende også økonomisk, da en tidlig indsats er afgørende, der hvor en særlig indsats er nødvendig. Men for den enkelte skolebestyrelse kan det være en nødvendig beslutning, fordi der ikke kan tages et bedre valg ud fra de økonomiske vilkår, skolen er underlagt. 

Grundlæggende er vi i Enhedslisten helt uenige i logikken, at vi skal bygge vores samfund op på en mindre offentlig sektor og en større økonomisk vækst for den private sektor, særligt fordi der med den øgede vækst følger øget ulighed og et uholdbart slid på vores klima. 

Vi er helt med på, at også Roskilde kommune skal navigere i de utilstrækkelige økonomiske rammer, der sættes i forhandlingerne mellem regering og Kommunernes Landsforening. Men da budgettet skulle laves, påpegede Enhedslisten, at budgetpartierne, med de 1,5 % besparelser på driften, ville polstre kommunekassen mere og hurtigere, end det var nødvendigt, og at vi både ville risikere uhensigtsmæssige konsekvenser for servicen her og nu og for økonomien på sigt. Den kraftigt voksende kassebeholdning dette år tyder på, vi havde ret. Enhedslisten har derfor opfordret til, at dette års besparelser trækkes tilbage, men forgæves. Og konsekvenserne af besparelserne mærkes nu, endnu en gang, tydeligt i det yderste led.

Birgitte Baktoft og Anna Bondo Nielsen

Enhedslisten Roskilde.