Ændret organisering af skolerne – hvad blev konsekvensen?

Skolesammenlægninger i Nord og Syd og en meget mindre skole i Vor Frue. Det blev konsekvensen af de skolestrukturændringer, som et flertal af byrådet vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne for 3 år siden. Byrådet var blevet præsenteret for en analyse om ny organisering på skoleområdet ganske kort tid forinden. Efter forliget fulgte der en tid med dialog, høring og debatter, før ændringerne formelt blev vedtaget af det samme flertal uden om SF og Enhedslisten på et byrådsmøde den 30. januar 2019.

Nu er der gået 2 skoleår under den nye organisering, og SF og Enhedslisten mener, tiden er inde til at evaluere og blive kloge på, om vi nærmer os de mål, som lå til grund for beslutningen:

  • Opleves det, at skolerne er blevet ”bæredygtige enheder både fagligt og økonomisk”?
  • Er ”elevernes faglige undervisningsmiljø og valgmuligheder blevet styrket”?
  • Er det blevet lettere at ”fastholde kvalificerede lærere, pædagogisk personale og ledere”?
  • Vurderes det, at ”den nye organisering i sig selv har medført besparelser på 3 millioner i 2019, 8 millioner i 2020 og 15 millioner i 2021”?

På Skole- og Børneudvalgsmødet den 17. august i sidste uge foreslog vi, at der skal laves en evaluering, som tager udgangspunkt i de opstillede mål, og som desuden også ser på de konsekvenser, ændringerne har fået for børnenes skolegang og trafiksikkerhed. Der var ikke tilslutning fra de øvrige partier til at lave en sådan gennemgang af situationerne for skolerne, og derigennem at opnå en fælles forståelse af, hvad der måske kunne have været gjort bedre, om der er noget, som bør ændres, og om hvad vi skal være opmærksomme på fremadrettet.

Der har været – og kommer stadig henvendelser og reaktioner fra de involverede skoler (Viby skole afd. Bueager og afd. Ørstedvej, Nordskolen afd. Baunehøj og afd. Jyllinge og Vor Frue Skole). Det tager vi dybt alvorligt og også derfor, bør vi som byråd og forvaltning opsamle fælles erfaringer som grundlag for fremadrettede gode beslutninger.

Den forståelse håber vi vinder tilslutning, når vores forslag skal behandles på byrådsmødet 1. september. Vores kommune og folkeskole fortjener det.

Tina Boel, SF

Anna Bondo Nielsen, Enhedslisten