Hele tre ting….der skal styrke vores folkeskole!

Vores folkeskoler danner rammen for det fællesskab, hvor alle børn deltager på lige fod. Det er vigtigt for børnene, og det er vigtigt for sammenhængskraften i vores kommune.

Søgningen til de private skoler er de seneste år blevet større. Samtidig oplever man på flere skoler, at uheldigt mange lærere søger væk.

Det skal vi gøre noget ved!

Skolerne skal generelt have tilstrækkelige ressourcer, så alle børn i kommunen får en god undervisningskvalitet. Der skal være reel mulighed for at løse de ekstra opgaver, der er kommet i forbindelse med reformen. Og alle skoler uanset geografisk beliggenhed og størrelse skal have økonomi og faglig ballast til at kunne inkludere børn med særlige behov.

Et af de redskaber der er nødvendige for at opnå disse mål, er en reel respektfuld dialog med lærerne som faggruppe. Derfor er det nødvendigt at afskaffe den negative særbehandling af lærernes faglige organisation: Der skal også i Roskilde indgås en lokal arbejdstidsaftale med lærerne. En arbejdstidsaftale der skal sikre, at lærerne – uanset hvilken skole, de er på – har tid til grundig forberedelse af undervisningen, så undervisningen fungerer! Og aftalen skal sikre, at lærerne på alle skoler har tid til at kunne arbejde grundigt med børnenes trivsel og sociale udvikling.

Det har Enhedslisten allerede sat på byrådets dagsorden en hel del gange – og vi vil blive ved til det lykkes !

Anna Bondo Nielsen og Henrik Stougaard
Byrådskandidater for Enhedslisten

Indlægget er sendt til de lokale medier