Hjælp og forebyggelse til børn med angst og psykisk sygdom

Børn med angst og psykisk sygdom: Hjælp og forebyggelse.

Tak til Foreningen for Børn med angst for at sætte dette på dagsordenen. Tak til Jette Henning og Camilla Mokvist fra socialdemokratiet for at gribe den og sætte skolevægring på den politiske dagsorden. Dette vigtige og komplicerede område kræver, at vi alle tænker – og arbejder godt og konstruktivt sammen!

Her vil jeg pege på to ting, som har stor betydning. Den første handler om at løse behovet for hjælp her og nu. Den anden handler om forebyggelse. Begge dele kan vi gøre bedre – hvis vi vil!

  1. Hurtig og grundig hjælp til de børn og unge, som rammes af psykisk sygdom og af angst.

I Roskilde findes en række gode tilbud til de børn og unge, som trods deres udfordringer alligevel kan klare at bevæge sig væk fra hjemmet og kan klare at fungere i skolen.

Men der mangler tilstrækkeligt med tilbud og hjælp til de børn og unge, som ikke har dette overskud. Desperate forældre fortæller, at de løber panden imod en mur i deres søgen efter hjælp til deres meget syge børn. De kæmper en ensom og magtesløs kamp samtidig med, de forsøger at få en hverdag til at fungere for hele familien. Det er både ulykkeligt og uholdbart! Roskilde kommune bør kunne tilbyde akut hjælp og støtte, så disse børn og unge og deres familier hurtigt kan komme i gang med et målrettet behandlingsforløb. Det skal prioriteres højt politisk!

 

  1. Giv de små en tryg tilknytning til en omsorgsperson – også i vuggestuen.

I de første leveår udvikler det lille barns hjerne evnen til ”selvregulering”. Det betyder, at barnet lærer at håndtere negative følelser og samtidig opøver en tillid til, at det med omgivelsernes hjælp og støtte klarer sig. Det opøver evnen til at stole på, at ”det nok skal gå”, selvom det gør ondt lige nu. Udvikles denne del af hjernen ikke i de første år, kan barnet senere hen få meget svært ved at håndtere også mindre modstand, og risikoen for at blive ramt af angst bliver større.

Denne helt grundlæggende udvikling af hjernen er fuldstændig afhængig af det nære samspil, barnet får gennem kontakten med en tryg voksen. Derfor er det bekymrende at høre småbørnsforældre fortælle om det daglige liv i vuggestuerne: Den enkelte voksne skal kunne tage sig af for mange børn, og der er ofte perioder med skiftende voksne som følge af sygemeldinger og skift blandt personalet.   Skal vi forebygge antallet af børn og unge, der rammes af angst, skal vi beslutte os for en ansvarlig normering i vuggestuerne!

 

Anna Bondo Nielsen

Enhedslisten, Roskilde

 

Dette er sendt som læserbrev til de lokale aviser