Høstfest i Rønnebærparken

Lørdag den 15. september stod Enhedslisten for en lille høstfest i Rønnebærparken, et af Roskildes såkaldte udsatte boligområder. Det skete under overskriften “Fællesskab i boligområdet”. Både lokale beboere og folk fra andre dele af byen kom forbi til kaffe- og kagebord, for at gøre et godt køb på loppemarkedet eller for at deltage i debatten om udvikling af boligområdet. Imens underholdt gademusikanten Robert fra Australien.

 

Bestyrelsesformand Kenneth Jensen fortalte om den store renoveringsplan for Rønnebærparken og Æblehaven, som snart går i gang. Efter ombygning og nybygning vil der samlet i begge afdelinger være i alt 848 boliger, hvoraf de 68 er nybyggede tagboliger.

 

Susanne Lysholm Jensen, medlem af byrådet for Enhedslisten, kom nærmere ind på kommunens initiativer. Hun kritiserede byrådets beslutning om at stoppe for anvisning af boliger til Rønnebærparken, hvis man står uden arbejde. Renoveringen vil også betyde, at en række små 1-værelseslejligheder bliver nedlagt. Det er et problem, fordi der bliver stadig færre af den slags billige boliger til enlige, sagde hun.

 

Ibrahim Benli var inviteret som gæstetaler. Han er medlem af byrådet i Herlev og folketingskandidat for Enhedslisten. Flere af hans venner og bekendte i boligafdelingen var mødt frem for at høre ham tale regeringen midt imod. I stedet for stigmatisering og udbredelse af fordomme er der brug for initiativer, der prioriterer uddannelse og arbejde til alle og boligsociale tiltag, som fremmer fællesskabet, understregede han.

 

Enhedslisten har i flere år arbejdet med at få kommunen til at opprioritere sin indsats over for udsatte borgere. Gennem Netværk mod Fattigdom har vi sammen med andre sociale foreninger presset på for, at kommunen nedsætter et Udsatteråd, hvilket nu er besluttet. Arrangementet var et forsøg på at komme i direkte dialog med beboerne, høre hvad de mener og skabe nye kontakter.

 

Under arrangementet var der mulighed for, at man kunne skrive ideer og forslag til, hvordan området kunne blive et bedre sted at bo. Herunder er en uredigeret liste over alle de opslag, der kom:

–       Naturlegeplads med plads til børns vilde leg uden voksnes indblanding.

–       Mere beboerdemokrati

–       Lav en lokal bazar (mini-gjellerup)

–       Vores forsikringer er væsentlig højere, både på indbo & bilforsikringer

–       Klub/mødested for områdets unge 18-25 styret af de unge selv (ikke kommunalt). Kræver kun et lokale, ingen ‘smarte’ faciliteter

–       Lad Frederiksborgvej betale

–       Fællesspisning for beboere en gang om måneden

–       En ny direktør i bosj

–       Bryd isoleringen af området. Byg en bro eller tunnel på Ringstedvej / Holbækvej

–       Flere små billige boliger

–       Lad bankerne vise, de har social forståelse ved at åbne hæveautomater i området

–       En ny bestyrelse i Æblehaven valgt af beboerne

–       Åben op for alle kan bo her (ingen skal udelukkes fra at blive skrevet på venteliste)

–       Fællesarrangementer i Æblehaven, som er gratis, så de fattige også kan være med

–       Vi vil have de faste gårdmænd/viceværter tilbage.

–       Et byrådsmedlem/politiker med til beboermøder for at sikre at møderne ikke bliver saboteret af den afsatte bestyrelse.

–       Social viceværter som ikke er fra bosj

–       Lad os stå sammen, bistandsklienter, pensionister, straffede, lavindkomsbeboere, indvandrerne, flygtninge.

–       Bistandsklienter/hjemløse skal have ret til en bolig i bosj.

 

Se fotos fra arrangementet!