Hovedløs beslutning om nyt Roskilde Stadion

Kun Enhedslisten stemte imod, da byrådet på sit decembermøde vedtog en ny plan for en ny idrætspark i Rådmandshaven, som sendes i indledende høring i januar. Et af flere kritikpunkter er, at projektet medfører nedlæggelse af nuværende spilleareal til fordel for P-pladser og 10.000 tilskuerpladser! I indeværende sæson svinger tilskuertallet for FC Roskildes kampe mellem 2.495 og 412 tilskuere. Enhedslisten kan heller ikke godkende, at Roskilde Kommune overdrager brugsretten til dele af det fremtidige stadion til en privat investor, men foreslår i stedet et fremtidigt stadion, som er et rent kommunalt ejet stadion.

Læs mere om Roskilde Stadion og andet nyt fra byrådet i vores Nyhedsbrev for december 2017.