Igen et socialt skævt budget for 2018

Hvis man hører til de borgere i Roskilde, der på den ene eller anden måde har det svært socialt eller økonomisk – eller man er ansat i kommunen på beskæftigelses- og socialområdet – så er det budget, som S, V, SF, C og B er blevet enige om at sende i høring for 2018, meget deprimerende læsning. Det er i hvert fald ikke kernevelfærden, der fylder.

Til de mest udsatte borgere, der allerede er ramt økonomisk af kontanthjælpsloftet – og står for yderligere at miste penge pga. 225 timers reglen – er der sat sølle 1 mio. kroner af. Det er ganske enkelt ikke godt nok i forhold til reelt at løfte denne gruppe af borgere og sikre, at de og deres familier ikke ryger længere ud af en økonomisk og social deroute – hvilket især vil ramme børnene.

De fem forligspartier har heller ikke afsat en eneste krone til flere sagsbehandlere på beskæftigelses- og socialområdet. Det er helt uforståeligt, når man tænker på den meget klare melding, vi politikere fik på udvalgsmødet forud for budgetforhandlingerne. Her beskrev medarbejderrepræsentanterne, hvor pressede de er på området. Der i den grad brug for ekstra medarbejdere, så det er muligt, både at komme de bunker af sager, der har hobet sig op, til livs – og samtidig behandle den enkelte borger både fagligt og menneskeligt forsvarligt.

I stedet spiser man medarbejderne af med en afbureaukratiseringspakke, som især SF og Venstre er stolte over – de kalder det en ’tillidsreform’. Ingen kan da være uenig i, at unødvendigt bureaukrati skal afskaffes, og at man selvfølgelig skal have tillid til sine medarbejdere. Men helt ærligt – det ændrer jo ikke ved de pressede arbejdsvilkår, som vores medarbejdere oplever nu og her – og som har konsekvenser for den konkrete sagsbehandling.

Når man i fremtiden sidder og drikker sin café latte på Viby Torv eller bruger andre af de efterhånden mange kultur- og fritidstilbud, der er i Roskilde Kommune, så tænker man nok ikke over, at meget af dette blandt andet er finansieret af besparelser eller manglende investeringer i den borgernære velfærd. I Enhedslisten er vi ikke imod kultur og idræt, men vi er imod, at det sociale område er så lavt prioriteret, som tilfældet er i budgetforliget for 2018.

Roskilde er en rig, socialdemokratisk ledet kommune – endda med SF som støtteparti. Alligevel må vi i Enhedslisten konstatere, at når det drejer sig om det sociale område, så er det ikke et område, de øvrige partier i byrådet prioriterer særligt højt. Det er dette budget et meget klart bevis på.

Susanne Lysholm Jensen
Byrådsmedlem for Enhedslisten
Medlem af Beskæftigelses- og socialudvalget

(Kommentaren er sendt til de lokale medier)