Klimakrisen kræver handling nu

Klimakrisen er tidens mest presserende problem. Der er stor opbakning i befolkningen til at stoppe den globale opvarmning, men der sker for lidt og for langsomt. Skal vi nå FN-målsætningen om en temperaturstigning på maksimalt 1,5 graders – skal der handles NU!

Klimakrisen trækker tråde til energi-, trafik-, erhvervs-, landbrugs- og boligpolitik. Enhedslisten vil sikre, at klima, miljø og natur indtænkes på alle politikområder i Roskilde på en socialt afbalanceret måde. Der skal en samlet indsats til, hvis målet skal nås.

Roskilde Kommune har en målsætning om at være et CO2-neutralt geografisk område i 2040. Vi vil være vagthund for, at man hvert eneste år nærmer sig dette mål, men også presse på for, at det går hurtigere.

Langt om længe er der nu taget beslutning om en bedre affaldssortering, og Enhedslistens mål med at få plast med er dermed nået. Det er en beslutning, der nu skal føres ud i livet, men det kræver en målrettet indsats fra kommunen at få udrullet de nye sorteringsregler og få inddraget borgerne heri.

Det vil vi:

  • Genanvendelse af materialer eller – endnu bedre – affaldsforebyggelse gennem produkter, der kan repareres eller opgraderes.
  • Bevar naturen. Nej til omfartsvej gennem Himmelev skov.
  • Støtte til lokale projekter for vedvarende energi.
  • Solceller og klimarenoveringer af alle kommunens egnede bygninger.
  • Nej til privatisering af affaldshåndtering. Nej til import af affald.
  • Stop for nye tilladelser til grusgravning i kommunen.