Kampen om plasten

Skal vi sortere vores plast eller skal vi brænde den af? Det er sagens kerne i en læserbrevsstrid, mellem Sven Erik Frederiksen og undertegnede. I sit læserbrev i Roskilde Avis d. 3/12/19, slår Sven Erik til lyd for, at vi skal brænde plasten af. Argumentet er at en del af plasten i dag sendes til udlandet, hvor den afbrændes, mens der er i Danmark er røgrensningsanlæg på forbrændingsanlæggene, som sikrer mindre forurening.

Her vil jeg skrive noget overraskende, for jeg vil komme Sven Erik i møde. Jeg er sikker på, at hvis valget stod mellem at brænde plast af i Danmark eller i udlandet, så er det formentlig bedre at afbrænde den herhjemme. I Danmark er vi (måske?) verdensmestre i at brænde restaffald af og hvis alternativet til det, det er at grave et hul i jorden og så fylde affaldet deri, så er det bedre at energiudnytte plasten ved afbrænding. Sagen er bare den, at det er fortidens teknologi. Vores udgangspunkt kan ikke længere være, at valget står mellem at henlægge affald til deponi, eller at afbrænde det. I dag er alternativet genanvendelse – og det kan kun gå for langsomt.

Sven Erik Frederiksen skriver at der ikke er noget at bruge den indsamlede plast til, men det er en sandhed med modifikationer. Her er spørgsmålet grundlæggende, hvorvidt kommunerne skal afvente at efterspørgslen efter plast stiger, eller selv skal udbyde den udsorterede plast, med stigende efterspørgsel til følge? I Enhedslisten er vi stærke kritikere af markedsmekanismen, og sagen med plast er måske mest af alt, et bevis på markedsmekanismens utilstrækkeligheder. Ser vi bort fra det, så skal Roskilde Kommune selvfølgelig indsamle plast. Vi skal sikre at dyrebare ressourcer i bogstavelig forstand, ikke går op i røg. Hvis det skal kunne lade sig gøre, så kræver det sortering i husstandene. Det betyder at det er et kommunalt anliggende og derfor kæmper vi for at sikre sorteringen. Det giver rigtig god mening og det er bare at sætte i gang.

Med venlig hilsen
Jonas Paludan
Enhedslisten