Kommuneplan 2019

”Der er en række områder, hvor Enhedslisten og byrådsflertallet har forskelligt syn på udformningen af og retning for Roskildes kommuneplanlægning. Det skriver Enhedslisten i en mindretalsudtalelse i forbindelse med høring om Roskilde Kommmuneplan 2019, som foregår frem til 16. februar.

“Vi vil dog indledningsvist kvittere for, at en ikke uvæsentlig del af de forslag og ideer, Enhedslisten er fremkommet med gennem tiden, denne gang er delvist imødekommet med det foreliggende forslag.  Og så vil vi pege på fire eksempler på steder, hvor dette ikke er tilfældet.”

Læs mere om dette og andre sager i vores seneste kommunalpolitiske nyhedsbrev.