Livlig debat om grøn omstilling

Enhedslistens debatarrangement om om bæredygtighed og grøn omstilling – globalt og lokalt var godt besøgt.

Hvordan finder vi gejsten, og hvordan skaber vi samarbejde med så mange som muligt? Maria Gjerding, folketingspolitiker for EL og Jonas Paludan, medlem af byrådet for EL og formand for Klima- og Miljøudvalget holdt oplæg før en livlig debat.

Klima og energi
Vi har en stor udfordring. Ifølge FN’s klimapanel har vi kun 25 år til at skære ned på CO2, hvis vi vil undgå den temperaturstigning på 2 grader, der vil bringe klimaet helt ud af kontrol. CO2 udledningen må derfor reduceres drastisk. Det forudsætter, at brugen af fossile brændstoffer (kul, olie, skifergas m.m.) udfases. Energiaftalen siger 2050 – i Enhedslisten siger vi 2040. Konsekvensen af at lade stå til er stadig større klimakatastrofer. Vi er gennem de senere år blevet advaret om, hvor voldsomt klimakatastrofer rammer. Fra 2008-2014 har 20 mio. mennesker måttet flygte fra klimakatastrofer som storme og oversvømmelser.

Mere vedvarende energi
VI skal gå forrest i udvikling og brug af vedvarende energikilder. Det giver bæredygtige arbejdspladser for Danmark og en fremtid for verden. Det viser, at der er mulighed for at opbygge et velfærdssamfund uden at belaste klimaet. Vi vil satse på vind, sol, geotermi og bølgekraft. Vi siger nej til biomasse (halm, træpilller, biethanol m.m.), da den fortsat vil medføre CO2-udledning.

Klima og miljø i front – også i Roskilde
Enhedslisten har i Roskilde Kommune fået gennemført, at der er afsat 1 mio. kr. årligt til at fremme bæredygtig vandindvinding. Vi har fået afsat 300.000 kr. til upcycling og har fået afsat midler til gennemførelsen af et pilot-projekt for affaldssortering. Desuden har vi fået afsat midler til kildesortering af affald i det offentlige rum. Ydermere har vi kæmpet for, at biodiversitet blev sat på dagsordenen, og for at Roskilde Kommune skulle vedtage et bindende mål for, hvornår kommunen kan blive CO2-neutral. Det sidste vil vi fortsat kæmpe for. Og du kan hjælpe os ved at stemme på Enhedslisten d. 21. November.