MF’ere ønsker hurtig genvej til fortsat digebyggeri i Jyllinge Nordmark

Det påbegyndte anlægsarbejde er låst, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse, der betyder, at der ikke er den fornødne tilladelse  til at fortsætte arbejdet. Vi har som medlemmer af Folketinget rettet en fælles henvendelse til ministeren for at afklare, om der kan etableres en genvej for en hurtig genoptagelse af anlægsarbejderne i Jyllinge Nordmark

 

Naser Khader, Konservativ Folkeparti

Zenia Stampe, Radikale Venstre

Merete Dea Larsen, Dansk Folkeparti

Mette Gjerskov, Socialdemokratiet

Christian Juhl , Enhedslisten

 

Baggrund
Baggrunden for dette spørgsmål er sagen om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark, nord for Roskilde; hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet den 12.4.2019 har truffet afgørelse, som betyder, at der pt. ikke er den fornødne tilladelse til at fortsætte de ellers igangværende anlægsarbejder. En mulighed for at ændre på denne tilstand er, gennem EU-systemet, at søge retslig lovliggørelse ved anvendelse af habitatreglernes udtagelsesbestemmelser efter artikel 6.4. Med denne mulighed kan imidlertid forudses, at der vil særdeles lang ventetid, før der kommer en afgørelse.

Spørgsmål til miljø- og fødevareministeren
Er det juridisk muligt, gennem vedtagelse i Folketinget af en projekt-relateret særlov, at opnå et lovgrundlag for en hurtigere genoptagelse af anlægsarbejderne i Jyllinge Nordmark, end der kan forventes opnået gennem ovennævnte ansøgning via EU-systemet ?