Nej til (gratis!) tilbagebetaling af 1,6 mio. kr. for akutpladser!

Roskilde kommune opkrævede egenbetaling for akutpladser indtil februar 2019, hvor det blev gjort klart, at akutpladser efter sundhedsloven skal betragtes som en forlængelse af sygehusopholdet, hvorfor der ikke må opkræves nogen form for egenbetaling.

Kommunen har mulighed for at få staten til tilbagebetale de 1,6 millioner kroner, så det skulle være lige til højrebenet at sikre denne gruppe af generelt helbredssvækkede og økonomisk trængte borgere en tilbagebetaling. Men nej! Desværre og hævet over almindelig sund fornuft blev Enhedslistens forslag nedstemt af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og løsgængeren Pierre Kary.

Læs mere om denne og andre historier i vores seneste Kommunalpolitiske Nyhedsbrev