Nordskolens økonomi på katastrofekurs med ny skolestruktur

Der er udsigt til et flergrenet og omfattende efterspil, selv om byrådet på sit møde den 29. januar i enighed bevilgede 15 mio. kr. i nødhjælp til Nordskolen i Jyllinge. Det viser sig nu, at der er brug for mange flere millioner i de kommende år. Man kan undre sig over, hvorfor disse tal overhovedet ikke er blevet forelagt udvalg og byråd tidligere. Er ændringerne af skolestrukturen i virkeligheden truffet på et så mangelfuldt oplyst grundlag, at hele sagen skal revurderes, spørger Enhedslistens Henrik Stougaard.

Han er tilfreds med, at et flertal i Skole-Børneudvalget efterfølgende den 4. februar besluttede at tildele væsentligt flere penge til skolen – som om den var to selvstændige skoler.

”Socialdemokraterne og andre har bøjet sig meget langt hen imod vores forslag om at genetablere de to selvstændige skoler – som vi fortsat holder fast i. Når sagen kommer i byrådet næste gang får vi se, om de nye ekstra penge er tænkt som en tillægsbevilling, eller om man vil tage dem fra det øvrige skolevæsen,” siger Henrik Stougaard.

Læs mere om denne og andre sager fra byrådsmødet i vores seneste kommunalpolitiske nyhedsbrev!